Bazylika Mariacka, Przekazanie Światła Betlejemskiego przez Harcerzy, 12 XII2010(fragmenty homilii)


Dzisiaj gromadzimy się w Bazylice Mariackiej, by sprawować Eucharystię. Podczas niej harcerze przekażą Światło Betlejemskie, które dotarło do nas z Ziemi Świętej, z miejsca, w którym się narodził nasz Zbawiciel.

Witam serdecznie wszystkich zebranych. W sposób szczególny witam harcerzy i dziękuję im za wymowną inicjatywę związaną ze Światłem Betlejemskim. Niech ono rozświetla przestrzenie naszego stołecznego i królewskiego Miasta. Niech przede wszystkim rozświetla nasze serca. (...)

 

Dzisiejsze wydarzenie - przekazanie Światła Betlejemskiego - zawiera w sobie głęboką symbolikę. To światło dotarło do nas z ojczyzny Jezusa, z krainy, w której przyszedł On na świat, w której nauczał, dokonywał cudów i w której cierpiał, został ukrzyżowany i zmartwychwstał. On tę ziemię uświęcił swoim życiem i dokonanym na niej dziełem zbawienia. Dlatego nazywamy tę Ziemię Świętą, a także Piątą Ewangelią, bo jej krajobraz, jej pola i drogi, wioski i miasta stanowiły przestrzeń życia i niezwykłej działalności Jezusa z Nazaretu. Ta ziemia była również ojczyzną Jego Matki, Maryi, oraz Apostołów. Na tej ziemi narodził się Kościół - wielka wspólnota ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, do której również i my należymy.

 

Na tej ziemi Jezus powołał Szymona Piotra, aby był Opoką Kościoła: „Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego" (Mt 16, 18-19). Trzydzieści dwa lata temu przeżyliśmy głęboko i z bliska prawdę o powołaniu Piotra, gdy nasz Rodak, pasterz Kościoła Krakowskiego został powołany do pełnienia posługi Piotrowej w dzisiejszym świecie. Uświadomiliśmy sobie jeszcze wyraźniej, że należymy do wielkiej wspólnoty Kościoła powszechnego i że wydarzenia ewangeliczne to nie historia z zamierzchłej przeszłości, ale to rzeczywistość kształtująca naszą teraźniejszość i decydująca o naszej przyszłości na całą wieczność.

 

Światłem jest sam Chrystus. Starotestamentalny prorok Izajasz zapowiadał Jego przyjście na świat w następujących słowach: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło" (Iz 9, 1). Również Jezus przyrównał swoją osobę i posłannictwo do światła: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (J 8, 12). A do swoich uczniów Chrystus powiedział: „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" (Mt 5, 14-16).

 

Nawiązując do tych słów, Jan Paweł II pisał do młodych przed Światowym Dniem Młodzieży w Toronto: „Kiedy światło blednie czy znika, przestajemy widzieć wyraźnie świat wokół nas. W sercu nocy może nas ogarnąć lęk i poczucie zagrożenia i wtedy niecierpliwie oczekujemy świtania. Droga młodzieży, wy macie być stróżami poranka (por. Iz 21, 11-12) zwiastującymi nadejście słońca, którym jest Chrystus zmartwychwstały! Światłem, o którym nam mówi Jezus w Ewangelii, jest światło wiary, bezinteresowny dar Boga, który przychodzi, aby oświecić serce i rozjaśnić umysł (...). Osobiste spotkanie z Chrystusem rozjaśnia życie nowym światłem, wprowadza nas na właściwą drogę i zobowiązuje, abyśmy byli Jego świadkami" (21 VII 2001, n. 3).

 

Drodzy harcerze, drodzy bracia i siostry, oto najgłębszy sens przyjęcia i przekazania Światła Betlejemskiego. Niech ono rozświetla nasze drogi. Niech wlewa w nasze serca nadzieję. Niech przypomina nam, że Jezus Chrystus - prawdziwe światło - towarzyszy nam zawsze swoim słowem, swoją łaską, swoją obecnością, zwłaszcza w świętych sakramentach. Przyjmijmy Jego światło. Niech ono nam pomaga czuwać - strzec się zła, chronić i czynić dobro, być ludźmi prawego sumienia.

 

Przyjmijmy światło Chrystusa. Stańmy się świadkami Jego miłości. Stańmy się świadkami nadziei w naszym świecie.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: