BISKUP POMOCNICZY JAN SZKODOŃ

zdjęcie BISKUP POMOCNICZY JAN SZKODOŃ

Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa,
czwartek (11.00 - 13.00)

BISKUP POMOCNICZY JAN SZKODOŃ herb BISKUP POMOCNICZY JAN SZKODOŃ

DOKTOR TEOLOGII

BISKUP TYTULARNY TURRISBLANDY
BISKUP POMOCNICZY I WIKARIUSZ GENERALNY
ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

 

 • Życiorys
 • Słowo na niedzielę
 • Rozważania do czytań niedzielnych

Jan Szkodoń urodził się 19 grudnia 1946 r. w Chyżnem (pow. Nowy Targ). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości w 1960 r. Do liceum uczęszczał w Jabłonce. Po maturze, którą zdał w 1964 r., wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk kard. Karola Wojtyły w Jabłonce 22 marca 1970 r.

 

Po święceniach pracował przez 2 lata jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie przez jeden rok w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie - Borku Fałęckim.

 

W latach 1973 - 76 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Instytucie Pastoralnym (teologia i pedagogika rodziny). Studia ukończył doktoratem (praca doktorska: Nierozerwalność małżeństwa jako problem duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 1946 – 1970).

 

Po powrocie z KUL pracował w Kurii jako sekretarz Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Prowadził też wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym (później - Papieska Akademia Teologiczna) z teologii pastoralnej i z teologii życia wewnętrznego.

 

W 1979 r. został mianowany ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym. Zastąpił księdza Stanisława Nowaka, który został rektorem. Posługę ojca duchownego łączył z prowadzeniem rekolekcji Ruchu Światło-Życie, Grup Apostolskich i rekolekcji parafialnych.

 

Dnia 4 czerwca 1988 r. został konsekrowany na biskupa. Jest biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym Metropolity Krakowskiego. Należał do Komisji Episkopatu (ds. misji, ds. KUL). Obecnie należy do Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny.

 

Napisał wiele książek poświęconych rodzinie, kapłaństwu i życiu rodzinnemu.

 

 1. „Ślubuję Ci miłość i wierność”, 1995r.
 2. „I Ja was posyłam”, 1996r.
 3. „Dwie trudne sprawy. Grzech i ból”, 1997r.
 4. „Chrystus droga dla moich bezdroży”, 1998r.
 5. „Chrystus moja nadzieja”, 1998r.
 6. „Wolni w duchu”, 1999r.
 7. „Mocni w duchu”, 2000r.
 8. „Oddani na służbę”, 2000r.
 9. „Czas nawiedzenia”, 2001r.
 10. „Ojcze nasz”, 2001r.
 11. „Wiara w Boga”, 2001r.
 12. „Idąc za światłem”, 2002r.
 13. „Modlitewnik Kalwaryjski”, 2002r.
 14. „Spotkanie z Jezusem”, 2002r.
 15. „Wypłyń na głębię”, 2002r.
 16. „Nawrócenie i pokuta”, 2003r.
 17. „Odpowiedzi na 101 pytań o duchowość w życiu codziennym”, 2003r.
 18. „Sakramenty w wtajemniczenia”, 2003r.
 19. „Trudne pytania o życie duchowe”, 2004r.
 20. „Modlitwa zniechęconego”, 2006r.
 21. „Prawo objawione i prawo naturalne”, 2006r.
 22. „Małżeństwo”, 2007r.
 23. „Odpowiedzi na pytania o Kapłaństwo”, 2007r.
 24. „Rodzina, szczęście i droga krzyżowa”, 2008r.
 25. „Droga krzyżowa dla małżeństw”, 2009r.
 26. „Modlitewnik - Droga Światła”, 2009r.
 27. „Małżeństwo i rodzina”, 2010r.
 28. „Refleksje o życiu”, 2011r.
 29. "Z serca i do serca", 2012r.
 30. "Singiel - szczęście czy rozczarowanie", 2012r.
rok 2015
zwiń rozwiń
rok 2014
zwiń rozwiń
rok 2013
zwiń rozwiń
rok 2012
zwiń rozwiń

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: