Dzień Papieski Łagiewniki, 10 X 2010Dzień Papieski

Łagiewniki, 10 X 2010

 

Wprowadzenie

 

1. Co roku powracamy myślą i sercem do pamiętnego dnia 16 października 1978 roku, w którym Metropolita Krakowski został Następcą św. Piotra i pasterzem całego Kościoła powszechnego. Wydarzenie to zapisało się niezwykle głęboko w świadomości naszego Narodu, zmagającego się przed laty z gruntu obcą mu ideologią i tęskniącego do życia w wolności i prawdzie. Pontyfikat Jana Pawła II okazał się darem. Otwierał nowy rozdział w naszych dziejach i - jak się okazało - przyczynił się w znacznym stopniu do zasadniczych zmian społecznych i politycznych w naszej Ojczyźnie.

 

Dziś po raz dziesiąty Kościół w Polsce obchodzi Dzień Papieski. Nie poprzestajemy na wspomnieniach. Inspirując się myślą i dokonaniami Papieża, który przybył do Rzymu „z dalekiego kraju", z naszego kraju, pragniemy spłacać dług wdzięczności za otrzymamy dar oraz stawiać czoło nowym wyzwaniom. Pragniemy stawiać Janowi Pawłowi II „żywy pomnik", pomagając tysiącom młodych i zdolnych Polek i Polaków, by mogli się uczyć i studiować. Ofiary, które dzisiaj składamy na ten cel w całej Polsce, to dobra inwestycja, jest to bowiem inwestycja w człowieka.

 

2. Jan Paweł II zostawił nam szczególne dziedzictwo myśli oraz stylu życia i służby. Uczył nas właściwego spojrzenia na nasze dzieje, na nasze korzenie i na otaczającą nas Bożą i ludzką rzeczywistość. W tym kontekście ukazywał miejsce i rolę Kościoła jako wspólnoty ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, która pragnie służyć sprawie człowieka, jego godności i powołaniu.

 

Rodzi się dzisiaj pytanie: co uczyniliśmy i co czynimy z dziedzictwem Tego, którego przez dwadzieścia siedem lat nazywaliśmy Piotrem naszych czasów? Słuchając niektórych publicznych wypowiedzi w tych dniach, można odnieść wrażenie, że zapominamy, kim jesteśmy i gdzie żyjemy. Dlaczego pojawia się wrogość wobec Kościoła? Dlaczego chce się go pozbawić głosu? Dlaczego chce się mu odmówić prawa do obecności w życiu Narodu? Przeżyliśmy już tego rodzaju próby w okresie panowania systemu, który niechlubnie odszedł do przeszłości. Kościół nie chce czuć się obco w naszym kraju, bo na to nie zasłużył. Nie chcemy przywilejów. Chcemy służyć.

Trzeba nam powracać zawsze do wizji Jana Pawła II odnoszącej się do społeczeństwa prawego, solidarnego, świadomego swoich korzeni i swojej przyszłości. Nie żyjemy zawieszeni w duchowej i kulturowej próżni. Nie zbudujemy przyszłości bez Boga, bez respektowania prawa naturalnego i Bożych przykazań. Przecież, jak przypomina nam Benedykt XVI, „bez Boga człowiek nie wie, dokąd zmierza, i nie potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest" (Caritas in veritate, 78). Dlatego, w duchu odpowiedzialności, powinniśmy brać nasz los w nasze ręce. Dlatego modlimy się dziś w Łagiewnikach, gdzie w sposób szczególny zabrzmiał głos o Bożym Miłosierdziu. Miłosiernemu Bogu zawierzamy nasze trudne sprawy w kończącym się Tygodniu Miłosierdzia. Takiej postawy zawierzenia uczył nas Papież Miłosierdzia - Jan Paweł II. On prawdę o tym Miłosierdziu głosił całemu świat.

 

3. Jest dzisiaj pośród nas Ksiądz Kardynał Antonio Cañizares Llovera, Prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przed objęciem tego stanowiska w Watykanie był Arcybiskupem Toledo i Prymasem Hiszpanii. Dziękuję mu z całego serca za wydanie dekretu o koronacji papieskimi koronami wizerunku Matki Bożej Trudnego Zawierzenia w Jordanowie i za nałożenie wczoraj koron na skronie Pani Jordanowskiej. Jesteśmy wdzięczni Księdzu Kardynałowi za przyjęcie zaproszenia i wygłoszenie dzisiaj słowa Bożego. Jednocześnie składamy mu najlepsze życzenia urodzinowe - dziś bowiem kończy sześćdziesiąt pięć lat. Señor Cardenal - muchas felicidades!

Witam i pozdrawiam wszystkich obecnych w łagiewnickim sanktuarium. Witam wszystkich, którzy za pośrednictwem telewizji łączą się z nami we wspólnej modlitwie.

 

A teraz przeprośmy Boga za wszystkie nasze niewierności i grzechy, byśmy mogli godnie sprawować tę Najświętszą Ofiarę.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: