Dzień Świętości Życia, Bazylika Mariacka, 25 III 2015


Dzień Świętości Życia, Bazylika Mariacka, 25 III 2015

 

 

Wprowadzenie do Mszy św.

 

Bracia i Siostry,

Witam serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszej wieczornej Eucharystii, sprawowanej w Bazylice Mariackiej. Witam obrońców życia, a także tych, którzy uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych, zwłaszcza młodzież, która odkryła piękno tego kościoła i głęboką atmosferę modlitwy. Wszystkim dziękuję za liczną obecność motywowaną odnową życia osobistego, a także ważnych spraw dla dobra narodu. Naszej wspólnej modlitwie towarzyszy w sposób szczególny Ona – Najświętsza Maryja Panna, Matka Pięknej Miłości.

 

Jej fiat – „niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38) – te Jej słowa sprawiły, że poczęło się w Niej święte życie Boga-Człowieka, i jednocześnie zaczął się rozstrzygający etap w długiej historii zbawienia, wyprowadzenia człowieka z krainy śmierci, aby zmierzał do Bożego królestwa życia i miłości.

 

Ludzkie życie jest święte. Jest ono bezinteresownym darem Boga, który podzielił się z nami szczęściem istnienia i miłości. Wszystkie nasze źródła są w Bogu. Nasze życie, nasz los, nasza wieczność jest w Jego ręku.

 

W dzisiejszym, niespokojnym świecie, dochodzi do wielu zamachów na ludzkie życie. Powtarza się historia Kainowej zbrodni i grzechu. Brat podnosi rękę na brata. Przelewana jest krew na bliskiej nam Ukrainie. Morduje się chrześcijan na Bliskim Wschodzie, a więc w pobliżu ziemi, gdzie przyszedł na świat Syn Boży, poczynając się w niepokalanym łonie Maryi z Nazaretu.

 

Jeżeli chcemy pozostać wierni Ewangelii życia, naszym obowiązkiem jest troska o życie. Jedną z form tej troski może być Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. To ważny uczynek miłosierdzia i solidarności z nienarodzonymi, którzy sami nie mogą się upomnieć o swoje miejsce w świecie, o swoje prawo do życia i do miłości. Stąd cenna inicjatywa i wasza gotowość do dziewięciomiesięcznej modlitwy, aby żadne poczęte dziecko nie było odrzucone w rodzinie i społeczeństwie. Dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj podejmują to szlachetne dzieło.

 

Czterdzieści lat temu kardynał Karol Wojtyła podjął decyzję o powstaniu pierwszego w Polsce Domu Samotnej Matki w Krakowie. Ten Dom stał się niemym świadkiem ocalenia od śmierci ponad dwóch tysięcy dzieci. Dziękujemy Siostrom Nazaretankom, które w tamtych czasach, wobec zamachów na bezbronne życie, odpowiedziały na apel pasterza Kościoła Krakowskiego i stanęły do codziennej służby życiu. Bóg zapłać, drogie Siostry!

 

Prosimy dziś Matkę Chrystusa, by uczyła rodziców przyjmować z miłością dar życia. Prosimy Ją, by uwrażliwiała serca naszych rodaków, zwłaszcza ludzi stanowiących prawa w naszej ojczyźnie, aby było w niej szanowane każde ludzkie życie, aby nie manipulowano nim w nieodpowiedzialny sposób, aby szczególną troską były objęte rodziny wielodzietne. Prośmy Maryję, by nas wszystkich uczyła miłości.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: