Honorowe Obywatelstwo Miasta Krakowa 22 kwietnia 2009


Honorowe Obywatelstwo Miasta Krakowa

22. 04. 2009 r.

 

Pani Przewodnicząca i Radni Miasta Krakowa, Panie Prezydencie, Panie i Panowie!

 

1. Z prawdziwą wdzięcznością przyjmuje dziś Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Moje słowo podziękowania proszę przyjąć jako wyznanie. Okoliczności pozwalają na jego wypowiedzenie. Sięgam pamięcią w przeszłość. Po raz pierwszy zapatrzyłem się w Kraków w czasie wycieczki - jako uczeń Szkoły Podstawowej. Mogłem wtedy dotknąć tego, czego się uczyłem w szkole. Odczytywana z podręczników historia ożyła. Zrodził się wówczas we mnie zachwyt nad Miastem. Z upływem lat ten zachwyt stawał się coraz głębszy. Ten zachwyt trwa do chwili obecnej. Cieszę się pięknem królewskiego Grodu. Cieszę się niepowtarzalnym kształtem architektonicznym jego świątyń i domów, ulic i placów, wzgórza Wawelskiego i Rynku z Bazyliką Mariacką. Podziwiam zgromadzone w naszym Mieście skarby kultury i sztuki. Cieszę się prawdą, którą zdobywają, upowszechniają i której służą wyższe Uczelnie krakowskie, na czele z Uniwersytetem Jagiellońskim. Cieszę się dobrem, pomnażanym przez mieszkańców Miasta, wśród których mamy również Świętych i Błogosławionych. Jednym z dojrzałych rysów tego dobra jest miłosierdzie, którego symbolem jest postawa Brata Alberta i uniwersalne orędzie Siostry Faustyny. Cieszę się osiągnięciami odpowiedzialnych za dobro wspólne Krakowa.

 

2. Dziś próbuję zrekonstruować moje więzi z Krakowem. Pierwszym ogniwem jest św. Stanisław, krakowski Biskup i Męczennik. To mój patron. Był on także patronem mojego ojca Stanisława. Jest on również patronem parafii w Rabie Wyżnej od 1580 roku. Wspominam lata (1957-1963) w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej i studia na Wydziale Teologicznym, którego kontynuatorem jest Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Szczególny rozdział w moim życiu to służba u boku metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły. Ta przygoda zaczęła się w 1966 roku. Nie przerwał tej przygody wybór Kardynała na stolice św. Piotra. Tym razem ze wzgórza Watykańskiego przeżywałem wraz z Janem Pawłem II to wszystko, co Kraków stanowi. Niezapomnianymi chwilami pozostaną jego kolejne podróże apostolskie do naszego Miasta. Jakiegoż blasku i rozgłosu przysporzył on królewskiemu Krakowowi! Wystarczy jeszcze raz przytoczyć słowa Benedykta XVI, wypowiedziane na krakowskich Błoniach trzy lata temu: ,,Kraków Karola Wojtyły i Kraków Jana Pawła II jest również moim Krakowem! Jest również drogim sercu Krakowem dla niezliczonej rzeszy chrześcijan na całym świecie, którzy wiedzą ze Jan Paweł II przybył na wzgórze Watykańskie z tego miasta, ze wzgórza Wawelskiego, z dalekiego kraju, który dzięki niemu stał się dla wszystkich krajem drogim" (28 V 2006).

 

3. Dzisiaj - z woli Ojca Świętego Benedykta XVI - służę Archidiecezji Krakowskiej jako jej biskup. Nie muszę dodawać, jak bardzo leży mi na sercu dobro królewskiego Grodu, jego mieszkańców i tak licznych nawiedzających go gości. Cieszę się wszystkimi zwycięstwami, jakie odnosi w tym Mieście każdy człowiek, każda wspólnota, każde środowisko. Niepokoję się zagrożeniami, obszarami biedy duchowej i materialnej, które nam towarzyszą. Żyję nadzieja, pomnażania się dobra, solidarności, odpowiedzialności za nasz wspólny los.

 

4. Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo, czuje się zaszczycony przyznanym mi tytułem Honorowego Obywatela Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Bardzo jestem wdzięczny za to wyróżnienie. Dziękuję Pani Przewodniczącej, wszystkim Radnym, a także Bractwu Kurkowemu, od którego wyszła inicjatywa. W szczególny sposób dziękuję Panu Prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu za ciepłe słowa laudacji wypowiedziane pod moim adresem. Wyrażam wdzięczność za oprawę artystyczną Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca ,,Dolina Popradu" z Piwnicznej Zdroju. Przyznane mi wyróżnienie traktuje jako wezwanie do jeszcze większej służby dla dobra całej społeczności Miasta. Postaram się nie przynosić ujmy mojemu, naszemu Miastu... Czuje się tym bardziej zaszczycony, ze w doborowym gronie honorowych obywateli Krakowa znajduje bliskie mi soby. Ale przede wszystkim znajduje w tym gronie najwybitniejszego Obywatela Krakowskiego - Jana Pawła II, który jako Civis Cracoviensis stał się Obywatelem Rzymskim - Civis Romanus, oraz Obywatelem całego świata - Civis totius mundi.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: