Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 16 X 2009


Inauguracja roku akademickiego

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

Kościół św. Anny, 16 X 2009

 


Wprowadzenie

 

1. Dziś składamy na ołtarzu szczególny dar. Otrzymaliśmy go od Piotra naszych czasów, Benedykta XVI. Ten dar ma na imię: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Ten dar to dojrzały owoc wieloletnich zmagań o miejsce katolickiej myśli i kultury we wspaniałej skądinąd panoramie polskich i krakowskich wyższych Uczelni. Ten dar to dziedzictwo mądrej i świętej Królowej Jadwigi, a także Papieża Jana Pawła II, odnowiciela Wydziału Teologicznego, który po niesprawiedliwym usunięciu go z prestiżowego Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpoczął trudną wędrówkę w kierunku przetrwania, samodzielności i nowej - bardziej uniwersalnej tożsamości. Dzisiaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, wyrastający z tradycji jagiellońskiego Wydziału, wpisuje się na nowo w naszą narodową kulturę.

 

2. Patron naszego najmłodszego krakowskiego Uniwersytetu wzrastał na polskiej ziemi. Tutaj uczył się miłości do Boga i człowieka. Tutaj kształtowały się jego niepospolite zalety umysłu i serca. Tutaj uczył się, jak kochać i służyć. Stąd, ze Wzgórza Wawelskiego wyruszył, by ze Wzgórza Watykańskiego objąć swoją myślą i serdeczną troską wszystkie kontynenty i narody, wszystkie kultury i tradycje. Stał się wszystkim dla wszystkich. Nie mamy wątpliwości, że w jego służbie całemu światu oraz całemu Kościołowi powszechnemu doszły do głosu najszlachetniejsze wartości polskiej kultury, polskiego dziedzictwa dziejów. On wypowiedział to, co nie zawsze potrafiliśmy wypowiedzieć! On przekazał całemu Kościołowi i światu to, co dojrzewało w naszej świadomości, zwłaszcza w czasach zniewolenia i zmagania się z totalitarnymi i nieludzkimi systemami.

 

3. Dlatego dzisiaj możemy wyrazić naszą wdzięczność wszechmogącemu Bogu, Panu ludzkich dziejów. To przecież On kieruje losami narodów i losem każdego człowieka. To Jemu ostatecznie zawdzięczamy to, czego dzisiaj jesteśmy świadkami. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że nowy Uniwersytet Jana Pawła II będzie użyźniał naszą polską, duchową glebę. Ten Uniwersytet chce służyć. Chce towarzyszyć człowiekowi w jego poszukiwaniach prawdy i sensu. Chce służyć całemu społeczeństwu „światłem rozumu i wiary" (por. Caritas in veritate, 3).

Dzisiaj dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za jego osobistą decyzję o przekształceniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w naszym królewskim mieście. Dziękujemy jego Współpracownikom, zwłaszcza z Kongregacji Edukacji Katolickiej. Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój osobisty wkład w powstanie nowego i ważnego dzieła.

 

4. Jednocześnie podczas tej Eucharystii modlimy się o błogosławieństwo Boże dla nowego Uniwersytetu. Niech pozostanie wierny swojemu posłannictwu wobec Prawdy. Niech otwiera przed młodymi pokoleniami skarby wiedzy i mądrości. Niech ubogaca kulturę Kościoła i narodu, otwierając się na świat, na sprawy Boga i człowieka.

Prosimy o to za przyczyną Matki Syna Bożego - Stolicy Mądrości oraz wszystkich Świętych krakowskich.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: