IX Edycja Dni Jana Pawła II Aula Collegium Novum UJ, 5 XI 2014


IX Edycja Dni Jana Pawła II

Aula Collegium Novum UJ, 5 XI 2014

 


Słowo wstępne

 

Szanowni Państwo!

 

1. Za kilka miesięcy minie dziesięć lat od dnia, w którym Jan Paweł II definitywnie „przekroczył próg nadziei”. Zwykle upływający czas zaciera w nas pamięć o ludziach, którzy odeszli z grona żyjących na ziemi. Nie można tego powiedzieć o zmarłym Papieżu z przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa. Wcześniej, przez ponad dwadzieścia sześć lat, uczestniczyliśmy w jego pontyfikacie. Wsłuchiwaliśmy się w jego słowa, śledziliśmy jego dokonania, towarzyszyliśmy mu w jego cierpieniu. Od 2 kwietnia 2005 roku Jan Paweł II przemawia do nas w inny sposób.

 

Po zamknięciu się jego księgi życia, uświadomiliśmy sobie dar, jaki otrzymaliśmy w jego osobie, myśli i czynie. Przede wszystkim odczytaliśmy jego osobiste świadectwo świętości. Jej autentyczność została potwierdzona kolejno przez dwóch następców Jana Pawła II na Stolicy św. Piotra w Rzymie – Papieży Benedykta XVI i Franciszka. Święty Jan Paweł II otrzymał swoje wspomnienie w liturgicznym kalendarzu Kościoła. Wybrano dzień inauguracji pontyfikatu, 22 października. W tym dniu wypowiedział słowa określające ten pontyfikat: „Nie lękajcie się!” i „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

 

2. W utrwalaniu i pogłębianiu pamięci o Janie Pawle II pomagają nam dedykowane Mu listopadowe Dni w Krakowie i Małopolsce. Inicjatywa Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, podjęta rok po śmierci Papieża, okazała się niezwykle trafna i owocna. Świadczą o tym kolejne Edycje Dni z ich bogatym programem. Powstało forum sprzyjające refleksji nad dziedzictwem Jana Pawła II, tak bardzo związanego z naszym Miastem i Małopolską. Tu były i są jego korzenie. Tu żył i służył. Stąd wyruszył na drogi świata.

 

Hasłem przewodnim IX Edycji Dni Jana Pawła II jest NADZIEJA. Jan Paweł był człowiekiem nadziei, bo był człowiekiem wiary. Wiedział, że od chwili stworzenia los człowieka jest w ręku Boga, przeprowadzającego nas przez ciemną dolinę zła i śmierci. Wiedział, że Ten, który o sobie powiedział: „Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie” (J 11, 25), wprowadzi człowieka do swojego królestwa życia. Głęboka nadzieja, zakotwiczona w Stwórcy i Zbawicielu świata, pozwalała Janowi Pawłowi II stawiać spokojnie czoło trudnym wyzwaniom, przed jakimi stawał Kościół w naszym niespokojnym świecie. Mogę zaświadczyć, że Ojciec Święty zachowywał zawsze spokój i pogodę ducha, nawet w obiektywnie trudnych chwilach.

 

3. W imieniu Kościoła krakowskiego witam serdecznie wszystkich uczestników międzynarodowego sympozjum pod tytułem: „Drogi nadziei”. Witam pierwszego prelegenta – Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego. Cieszymy się, że Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski jest dzisiaj z nami. Witam Panią Ambasador Hannę Suchocką oraz przybyłego z Rzymu Pana profesora Stanisława Grygiela. Witam wszystkich dostojnych Prelegentów i dziękuję im, że zechcieli wyrazić zgodę i podzielić się z nami swoim doświadczeniem i refleksją osnutą wokół nadziei i osoby św. Jana Pawła II.

 

Jego Magnificencji, Panu Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego Wojciechowi Nowakowi, dziękuję za życzliwe przyjęcie uczestników sympozjum w odnowionych murach Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który w tym roku obchodzi sześćset pięćdziesiątą rocznicę powstania. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, ile nauka i kultura polska, a także Kościół w Polsce zawdzięczają Wszechnicy Jagiellońskiej. Ona była także Alma Mater dla Karola Wojtyły. On czerpał z jej dziedzictwa ducha, ale też rozsławił ją w świecie.

 

Na ręce Księdza Rektora Wojciecha Zyzaka składam podziękowanie Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II, a także międzyuczelnianej radzie programowej i komitetowi organizacyjnemu za zorganizowanie tegorocznych Dni.

Życzę wszystkim owocnych obrad i refleksji. Dziękuję za uwagę.  

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: