Jubileuszowy Koncert Kolęd, Filharmonia Krakowska 3 I 2010Szanowny Panie Dyrygencie,

Szanowni Państwo,

 

1. Pragnę wyrazić moją serdeczną wdzięczność za jubileuszowy koncert kolęd zorganizowany przez Akademicki Chór Organum i Zespół Instrumentalny Ricercar na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza w Krakowie. Powiedziałem „jubileuszowy", gdyż Chór świętuje swoje 40-lecie, a Zespół 20-lecie swej artystycznej działalności. W to świętowanie i pomoc gościnnie włączyły się Chóry Cantata z Niepołomic i Pro Musica Państwowej Szkoły Muzycznej im. Wł. Żeleńskiego w Krakowie. Także im należą się słowa uznania i wdzięczności.

 

2. Żaden inny kraj nie może poszczycić się takim bogactwem i pięknem kolęd i pastorałek, jak Polska. Wpisują się one głęboko w nasze przeżywanie i świętowanie tajemnicy narodzin Syna Bożego w Betlejem. Bóg, który jest Miłością, w swoim Synu staje się jednym z nas, dzieli nasz człowieczy los we wszystkim, oprócz grzechu. Przychodzi jako Zbawiciel człowieka. Jako Ten, który swoje życie złoży w ofierze na ołtarzu krzyża, aby nas wyzwolić z niewoli grzechu i obdarzyć nas życiem przybranych dzieci Bożych.

 

Dlatego Święta Bożego Narodzenia budzą w nas wielką radość i ożywiają wzajemną miłość. Szczególnym znakiem tych szlachetnych poruszeń serca jest - nie znane gdzie indziej - dzielenie się opłatkowym chlebem. Głębokiej tęsknocie za tym znakiem dał wyraz poeta-tułacz Cyprian Kamil Norwid, pisząc: „Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny / Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie / Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny / Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie".


3. Zebrani w Filharmonii Krakowskiej na jubileuszowym koncercie kolęd, stajemy się „ludźmi gniazda wspólnego". Artyści - muzycy i śpiewacy - dzielą się z nami tym, co jest ich chlebem codziennym - pięknem słowa i dźwięku. Dziś ten chleb, ofiarowany nam w postaci polskich kolęd, jest prawdziwie biblijny. Pomaga nam przeżyć na nowo wielką tajemnicę betlejemskich Narodzin Jezusa Chrystusa. Pomaga nam na nowo otworzyć serca, „bo nadszedł czas / i Dziecię się zrodziło / A razem z Nim / Maleńka przyszła Miłość" (Eleni).

 

W imię tej nieskończonej, bo Bożej, miłości objawionej w maleńkim Dziecięciu, otwieramy nasze serca i ofiarne dłonie dla naszych braci terminalnie chorych, przebywających w krakowskim Hospicjum im. Św. Łazarza. Dzisiejszy jubileuszowy koncert kolęd jest dzieleniem się z nimi Bożonarodzeniowym chlebem biblijnym.

 

Pragnę gorąco podziękować artystom-muzykom i organizatorom koncertu, a także wszystkim obecnym za solidarność z naszymi braćmi cierpiącymi. Niech Jezus narodzony w Betlejem obdarza Was wszystkich swoimi łaskami - darem radości, jedności, pokoju w sercu i wzajemnej miłości.

Kardynał Dziwisz

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: