Msza święta 90-lecie Służby Więziennej Katedra Wawelska, 7.02.2009


Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Drodzy Księża kapelani,
Szanowni Przedstawiciele Władz i Pracowników Służby Więziennej,


1. Witam i pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na Mszy świętej, odprawianej w szczególnym miejscu. Wzgórze Wawelskie, a wraz z nim Katedra Wawelska w jakiejś mierze stanowią serce Polski. Są wymownym symbolem naszej narodowej i chrześcijańskiej tożsamości. Stanowią zapis dziejów wiary i kultury, marzeń i nadziei pokoleń, które nas poprzedziły w drodze do wieczności. Nie tylko miejsce, ale i okoliczności sprawowania tej Eucharystii są szczególne. Sięgamy pamięcią do 1918 roku, kiedy po 123 latach zaborów, uzyskaliśmy szansę życia w wolnym kraju. Zaczęliśmy odbudowywać nasz dom ojczyzny, organizować życie społeczne, tworzyć jego struktury i organy władzy. Był to czas wielkiego zbiorowego wysiłku, czas wielkiej pracy i wyrzeczeń. Ten społeczny trud był radosny, gdyż rozjaśniała go nadzieja na lepsze jutro, na godne warunki życia dla każdego w wolnej ojczyźnie.

 

2. Duch odnowy i przemian ogarnął również rozległe dziedziny sądownictwa i więziennictwa, nieodzowne dla życia społecznego. Dziś, Bogu - Rządcy i Panu narodów, Sędziemu żywych i umarłych - przedstawiciele władz i pracowników przynoszą 90 lat Służby Więziennej w Polsce. Wiemy, że w ciągu tych lat, zwłaszcza w czasach totalitaryzmu, niejednokrotnie wydawano niesprawiedliwe wyroki, niesłusznie wtrącano ludzi do więzień i torturowano ich. Wierzę, że żaden z tu obecnych, nie uczestniczył w tych krzywdzących działaniach, za które trzeba prosić Boga o przebaczenie.

 

3. W Wielki Piątek modlimy się do Boga, Ojca wszechmogącego, aby „otworzył więzienia, rozerwał kajdany". Czy kiedyś nastanie taki czas, że nie będą potrzebne sądy i więzienia. Winniśmy podejmować wysiłki, by tak się stało, a przynajmniej by zmniejszyła się liczba przestępstw i wyroków skazujących. Niestety w dzisiejszym świecie jeszcze ciągle potrzebne są więzienia i potrzebna jest wasza praca. To praca szczególna, gdyż jest w służbie sprawiedliwości, w służbie dobra społeczeństwa i dobra człowieka. Pełnijcie ją tak, aby człowiek skazany za przestępstwo mógł powrócić do prawdy swego człowieczeństwa, które Bóg Stwórca powołał do dobra i dla dobra. Szczególnie doniosłe zadanie mają tutaj do spełnienia kapelani więzienni. Dziękujemy Bogu, że po przemianach ustrojowych w zakładach karnych znalazło się miejsce dla kaplic i pracy duszpasterzy. W czasie tej Najświętszej Ofiary, składanej Bogu w dziewięćdziesiątą rocznicę Służby Więziennej, modlimy się o potrzebne łaski dla wszystkich, którzy podejmują to trudne i odpowiedzialne zadanie. Prosimy, aby mogli bezpiecznie je wypełniać w duchu sprawiedliwości i miłości ewangelicznej. Stańmy teraz przed Bogiem w prawdzie. Przez uznanie naszych słabości i grzechów otwórzmy nasze serca na dar łaski. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu...

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: