Katedra Wawelska, Święcenia Prezbiteriatu, 28 V 2011


Msza święta o bł. JP II

Czyt.: Hbr 5,1-10; J 10, 11-18

 

Bóg was potrzebuje

 

1. Autor Listu do Hebrajczyków przypomina nam wielkość chwili, jaką przeżywamy. „Każdy arcykapłan spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga" (Hbr 5,1). Jesteście potrzebni Bogu i On składa na was odpowiedzialność za religijny wymiar życia ludzi w Kościele. To są „sprawy odnoszące się do Boga" (tamże).

 

Duch Święty namaszcza wasze ręce, aby były święte, bo chce się nimi posługiwać codziennie. To w waszych rękach Jezus zamieni chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. On tymi rękami posłuży się, aby Święty pokarm został podany innym. To są „sprawy Boga" i dlatego wasze ręce zostaną otoczone szacunkiem. Są to ręce święte. Żadne inne na tej ziemi nie są konsekrowane, a wasze są.

Na wasze głowy nakładam biskupie ręce, by wam przekazać władzę kapłańską i razem z nią Ducha Bożego. Przez to stajecie się dla świata znakiem obecności Jezusa. On chce się wami posługiwać nieustannie. „Sprawy Boga" są bowiem nieustannie obecne w sercach ludzi. Wasza obecność umożliwia spotkanie z Jezusem każdemu, kto tego szuka. Dlatego trwamy na modlitwie, abyście wy sami przeżywali osobiste spotkanie z Jezusem, bo nie wyście Go wybrali, ale On was wybrał; nie wy Go potrzebujecie, ale On was potrzebuje. Jak długo będziecie Jego przyjaciółmi, pełniąc razem z Nim wolę Ojca niebieskiego, tak długo będziecie wypełnieni pokojem i radością. Zgromadzeni wokół was prosimy o to dziś i będziemy prosić Boga przez całe wasze kapłańskie posługiwanie, które rozpoczynacie w tej godzinie.

 

2. Zaangażowanie w „sprawy Boże" jest waszym pierwszym zadaniem! Zostajecie jednak wysłani do ludzi, z których zostaliście wybrani. Oni już od dziś widzą w was kapłanów, a nie tylko swoich krewnych i kolegów. Oni widzą waszą odpowiedzialność za „sprawy Boże" w ich sercach. Nie tylko widzą, ale na was liczą. A autor natchniony Listu do Hebrajczyków przypomina, że skoro wyrośliście w ich gronie, możecie „współczuć z nimi", mimo że popełniają błędy (por. Hbr 5,2).

 

Sami podlegacie słabościom, i o tym nie wolno wam zapomnieć. Święcenia nie likwidują słabości. One dają moc Bożą do ich przezwyciężania. Trzeba z nimi się zmagać w swoim sercu i w swoim środowisku.

 

Jezus potrzebuje waszej wiedzy i doświadczenia, jakie już posiadacie, i potrzebuje waszej miłości, która potrafi zatrzymać się przy słabym i popełniającym błędy, aby mu pomóc. To wyjątkowo ważne zadanie. Tak wielu ludzi czeka dziś na kogoś, kto im pomoże w naprawianiu błędów i w pokonywaniu słabości. Otrzymujecie moc Boga zdolną do naprawiania błędów własnych i cudzych, oraz zdolną do podejmowania dzieł większych, niż wasze ludzkie siły. Tego Bożego wsparcia będziecie doświadczać codziennie. To jeden z tajemniczych wymiarów kapłańskiego życia.

 

3. Jezus chce w was widzieć nie tylko najemników, ale dobrych pasterzy. Oni zaś oddają życie za owce. Zasadą życia dobrego pasterza jest właśnie taka miłość, która kocha owce więcej niż siebie i jest w stanie oddać za nie życie. Wzorem jest Jezus, Dobry Pasterz, który oddał życie za nas. Takie jest słowo Jezusa skierowane dziś do was. Ono ukazuje perspektywę całego waszego życia. Ono też zawiera przestrogę przed podejściem do kapłaństwa jako do zawodu, bo wówczas staniecie się najemnikami.

 

Wspaniałym przykładem dobrego pasterza jest dla nas bł. Jan Paweł II. On kochał owce bardziej niż siebie. Zawsze miał na uwadze „sprawy odnoszące się do Boga" jako najważniejsze! Wszystkie sprawy doczesne załatwiał jakby po drodze, nie zatrzymując się na nich. Tak było do ostatniego uderzenia jego serca na ziemi. Wasze święcenia mają miejsce w miesiącu jego beatyfikacji i ona jest znakiem dla was, jak należy zrealizować powołanie kapłańskie. Ta katedra była miejscem realizacji jego kapłaństwa przez wiele lat. Tu odprawiał swoją pierwszą Mszę świętą. Wy to czynicie w tej godzinie.

 

Niech on wam towarzyszy na drodze powołania i wspiera was swoim wstawiennictwem u Boga. Amen

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: