Konferencja Europejska


Konferencja Europejska
‘Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej'
Temat - Jakie chrześcijaństwo dla Europy?
Jaka Europa dla chrześcijaństwa

 

Wielce Szanowni Państwo,

1. Przypadł mi w udziale zaszczyt otwarcia VIII Międzynarodowej Konferencji poświęconej roli Kościoła Katolickiego w procesie integracji Europejskiej, organizowanej dorocznie przez Papieską Akademię Teologiczną, Fundację im. Roberta Schumana, Fundację Konrada Adenauera oraz Frakcję Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów z Parlamentu Europejskiego.
Witam Państwa bardzo serdecznie (za chwilę szczegółowo uczynią to zapewne Organizatorzy) i życzę wszystkim głęboko twórczej, owocnej i konsekwentnej refleksji.

 

2. W tym roku będzie się ona koncentrować wokół dwóch komplementarnych pytań: Jaka Europa dla chrześcijaństwa? Jakie chrześcijaństwo dla Europy? Nie czuję się powołany - na progu debaty - ani do wyznaczania jej kierunku, ani tym bardziej uprzedzania intuicji wybitnych prelegentów i ekspertów. Jako biskup tego miejsca staram się wszakże od samego początku myśleć w sposób może nieco zawężony, ale - właśnie dzięki temu - konkretny i wyznaczający możliwy zakres zadań i odpowiedzialności. Zadaję więc sobie pytanie i chcę się nim z Państwem podzielić: Co Kościół Krakowski może zaoferować Europie? W jaki sposób i w jakim wymiarze może on zaistnieć dla Europy? I na ile ona - Europa - będzie zainteresowana jego przesłaniem.


Wydaje się, że już sam fakt zaistnienia i konsekwentnej kontynuacji cyklu „Krakowskich spotkań o Europie", którego jednym z najważniejszych motorów pozostaje od lat Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie - główny ośrodek naukowej refleksji naszego środowiska teologicznego - dowodzi wyraźnie, iż jako Kościół Krakowski jesteśmy zainteresowani nie tylko „pro-Europejską" myślą, ale także i czynem. Chcemy uczestniczyć w poważnym dyskursie na temat spotkania Kościoła z nowoczesną Europą. Chcemy uważnie słuchać innych i wypowiadać własne idee i przekładać je na wspólne działanie.

 

3. W przeszłości krakowscy teologowie i filozofowie zabierali głos na temat ważnych problemów Europy. Myślę tu o gronie krakowskich teologów i kanonistów, jak Paweł Włodkowic, Jakub z Paradyża, Benedykt Hesse, Tomasz ze Strzępina, którzy zabierali głos na Soborze w Konstancji, na początku XV wieku formułując przyjmowane z ogromną uwagą tezy wyznaczające bieg dziejów Europy i europejskiego Kościoła.


Dziś - niewątpliwie dzięki trwającemu przeszło ćwierć wieku pontyfikatowi wielkiego papieża Jana Pawła II - Kraków i jego Kościół stały się na nowo intrygujące dla Europejczyków. Łagiewniki z wydobytym przezeń na nowo przesłaniem miłosierdzia stają się drugim - obok Częstochowy - najważniejszym w Polsce miejscem pielgrzymkowym. Co więcej, są one jakby „zamykającą stacją" ukształtowanej pielgrzymiej trasy, obejmującej (oprócz Krakowa) Kalwarię, Wadowice i obóz koncentracyjny Auschwitz - Birkenau. Europejczycy licznie przebywają drogę od miejsca niesłychanej koncentracji ludzkiego zła i niegodziwości (mysterium iniquitatis) do miejsca objawienia bezwarunkowej i darmowej miłości Boga (mysterium pietatis), zatrzymując się - jakby w poszukiwaniu interpretacyjnego klucza - w miejscach znaczących biografię Karola Wojtyły. Przekonani, że właśnie poznanie jego życia pozwoli im na tej drodze nie tylko zrozumieć, ale także zasymilować fundamentalne dla człowieka treści (życie-śmierć, dobro-zło, miłość-nienawiść) i konieczne dla ich podjęcia motywy nadziei.

 

4. To pielgrzymowanie do miejsc naznaczonych złem i nienawiścią a jednocześnie budzących nadzieję na zwycięstwo dobra i miłości przyjmujemy w naszym mieście, w naszym Krakowskim Kościele jako szczególne powołanie - przychodzące od Boga, ale i jako wyzwanie od ludzi - milionów ludzi przybywających tutaj z Europy i świata. Czujemy się wezwani, by im pomóc tę drogę przebyć. Nie inaczej jak tylko towarzysząc im; owszem, odkrywając ją najpierw dla siebie samych - nikt przecież nie daje tego, czego sam nie posiada.


Najważniejsze dla Europy i świata, a także dla chrześcijaństwa pytania zostały w ostatnim półwieczu z niezwykłą mocą postawione tutaj: między Auschwitz a Łagiewnikami; znalazły też szczególną odpowiedź w myśli i życiu konkretnego człowieka - Chrześcijanina, Polaka i Europejczyka: Jana Pawła II. Jako Kościół Krakowski czujemy się odpowiedzialni za to bardzo ważne dziedzictwo, dane nam i zadane - nie tylko dla nas, ale także dla Europy.


Dziękuję Państwu za uwagę.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: