Koronacja M.B. Trudnego Zawierzenia- Jordanów, 9 X 2010


Jordanów, 9 X 2010

Koronacja M.B. Trudnego Zawierzenia

 

Wprowadzenie


1. Kościół Krakowski, a wraz z nim Parafia Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie, przeżywa dzisiaj ważny dzień. Słynący łaskami i otaczany od czterech wieków czcią wiernych obraz Matki Bożej Trudnego Zawierzenia zostanie ukoronowany papieskimi koronami. Aktu tego dokona Ksiądz Kardynał Antonio Cañizares Llovera, Prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który przed podjęciem służby w Stolicy Apostolskiej był Prymasem Hiszpanii jako Arcybiskup Toledo. Witam serdecznie Księdza Kardynała. Señor Cardenal - bienvenido!


Witam Księdza Kardynała Franciszka oraz wszystkich Księży Biskupów, Kapłanów i Siostry zakonne. Witam was wszystkich, drodzy Bracia i Siostry - czciciele Pani Jordanowskiej.

 

2. Dzisiejszy dzień jest dniem radości i wdzięczności za obecność Matki Jezusa w naszym życiu. Ona sama najważniejsze i najtrudniejsze chwile swego życia przeżywała w duchu wiary. Zawierzyła swój los Wszechmogącemu i spełniała Jego świętą wolę. Ona uczy nas takiej samej postawy - zawierzania trudnych spraw naszemu Stwórcy i Panu. Dzisiaj, wpatrując się w Jej oblicze i ufając w Jej orędownictwo, powierzamy Bogu nasze troski i niepokoje. Myślimy w sposób szczególny o Kościele w naszej Ojczyźnie, który spotyka się z niesprawiedliwymi ocenami i atakami. Przed laty temu Kościołowi tak zwana władza „ludowa" zabrała dobra, by utrudnić mu pełnienie misji. Dobra te służyły Narodowi, jego kulturze i oświacie, wychowaniu młodego pokolenia i opiece nad chorymi, niepełnosprawnymi i ubogimi, którymi się nikt nie zajmował. W wolnej Polsce dobra te, w imię elementarnej sprawiedliwości, są zwracane nie tylko Kościołowi katolickiemu, ale także innym wspólnotom religijnym i organizacjom. Tymczasem teraz, odzyskując 10% zrabowanych dóbr, by nimi służyć narodowi, spotykamy się z niesłuszną krytyką. Jesteśmy oskarżani o zagarnianie mienia państwowego i społecznego. To oczywiście rażące nieporozumienie i ponowna, tym razem moralna krzywda wyrządzona Kościołowi w demokratycznym państwie. Mówię o tym ufając, że zwycięży prawda i zwykłe poczucie przyzwoitości i sprawiedliwości.

 

3. W imieniu Kościoła Krakowskiego chciałbym serdecznie podziękować Księdzu Kardynałowi Prefektowi Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów za wydany dekret o koronacji Pani Jordanowskiej oraz za tak znaczącą jego obecność pośród nas. Dziękuję Księdzu Proboszczowi za wszystkie starania związane z koronacją. Dziękuję Władzom samorządowym Jordanowa i całej tutejszej Parafii za organizację dzisiejszej uroczystości.

Księże Kardynale, proszę Cię o nałożenie papieskich koron na skroń Matki Bożej Trudnego Zawierzenia. W tych koronach jest pierścień Sługi Bożego Jana Pawła II. To wymowny symbol jego wieloletniej posługi pasterskiej na tej ziemi, a także jego służby całemu Kościołowi powszechnemu. Wierzymy w jego duchową obecność pośród nas w tej niezwykłej chwili.

 

4. Pani Jordanowska

dziękujemy Ci dzisiaj za Twą pomoc i opiekę

nad Jordanowem i całą tutejszą krainą,

nad wszystkimi Twymi czcicielami.

Twoje dzisiejsze święto jest również naszym świętem,

bo przecież jesteśmy Twoimi dziećmi.

Jest świętem Twoich szczególnych czcicieli,

błogosławionych męczenników -

księdza Piotra i księdza Stanisława.

Pani Jordanowska,

weź w swe ręce nasz los i wszystkie nasze sprawy.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: