Królewska Katedra na Wawelu, 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10 V 2014


650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Królewska Katedra na Wawelu, 10 V 2014

 

1. Chrystus pyta Piotra o miłość i to pyta go trzykrotnie. Piotr trzykrotnie ją deklaruje. Na tej podstawie Chrystus powierza mu odpowiedzialność za Kościół. Na Górze Wniebowstąpienia Chrystus wypowiedział słowa misji Kościoła. Uczynił to mówiąc: „Idźcie i nauczajcie”. Idźcie i czyńcie sobie uczniów.

 

Nauczanie i wychowanie należy do misji Kościoła od dwu tysięcy lat. Obok kościołów budowano szkoły. Przy katedrach zakładano szkoły katedralne. Aż nadszedł czas uniwersytetów. Po powstaniu uniwersytetów w Paryżu i Montpellier, w Bolonii i Padwie, w Salamance, w Oksfordzie i Cambridge, w XIV wieku powstały pierwsze uniwersytety w Europie Środkowej.

 

2. Dziś świętujemy 650-lecie powstania Uniwersytetu Krakowskiego. W katedrze na Wawelu, w której przed miesiącem świętowaliśmy 650-lecie jej konsekracji, dziś obchodzimy jubileusz 650-lecia powstania Uniwersytetu w Krakowie.

 

Gromadzimy się przy grobach założyciela Uniwersytetu króla Kazimierza Wielkiego i jego odnowicieli św. Jadwigi królowej i króla Władysława Jagiełły w niezwykle reprezentacyjnym gronie. Witam i pozdrawiam prezydenta Rzeczypospolitej. Witam Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, witam przybyłych na dzisiejszą uroczystość rektorów uniwersytetów, profesorów, pracowników nauki, studentów i wszystkich gości.

 

3. 650 lat temu król Kazimierz Wielki, odpowiadając na nowe potrzeby zjednoczonego państwa, podjął starania o powołanie do życia uniwersytetu w stołecznym Krakowie.

 

W 1363 r. król zwrócił się do papieża Urbana V z supliką o zgodę na utworzenie uniwersytetu. Papież zgodził się. 12 maja 1364 r. Kazimierz Wielki wystawił przywilej fundacyjny, w którym czytamy: „niechże tam będzie nauk przemożnych perła, aby wydawała męże, dojrzałością rady znakomite, ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach biegłe. Niechaj otworzy się orzeźwiające źródło, a z jego pełności niech czerpią wszyscy naukami napoić się pragnący”.

 

Przystąpiono do stworzenia warunków do studiowania. Jest wysoce prawdopodobne, że ta katedra była pierwszą aulą uniwersytecką.

Śmierć Kazimierza Wielkiego, kilka lat później, była ciosem dla Polski, a także dla uniwersytetu. Jego odnowienie stało się dziełem św. Jadwigi królowej i króla Władysława Jagiełły.

 

W 1397 r. papież Bonifacy IX zgodził się na utworzenie Wydziału Teologicznego. Był to krok milowy. Starania i fundacje św. Jadwigi królowej i Władysława Jagiełły umożliwiły odnowienie Uniwersytetu. Patronem Uniwersytetu został św. Stanisław, patron katedry i Królestwa.

 

Po roku 1400 rozpoczął się złoty wiek Uniwersytetu. Znaczą go nazwiska profesorów i studentów z Mikołajem Kopernikiem na czele.

 

4. Dwa tygodnie po kanonizacji św. Jana Pawła II w szczególny sposób właśnie jego wspominamy. Najpierw jako studenta polonistyki, a następnie absolwenta Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1953 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego habilitował się. Była to ostatnia habilitacja na Wydziale Teologicznym przed jego politycznym usunięciem z Uniwersytetu 60 lat temu.

 

W 1983 roku już jako papież został doktorem honoris causa wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedyś powiedział, że niewiele jest rzeczy równie ważnych w życiu człowieka i społeczeństwa, jak posługa myślenia. Jako profesor, biskup, a potem papież wiele mówił o intelektualnej i moralnej odpowiedzialności.

 

Uniwersytet Jagielloński przynależał do jego życia. W przemówieniu w czasie uroczystości nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego powiedział: „stykając się z nim na co dzień, ani na chwilę nie straciłem tej świadomości, że obcuję z wielkością, jedną z tych, które stanowią o miejscu mojej Ojczyzny w dziejach ogólnoludzkiej kultury”.

 

5. Tę Mszę św. odprawiam jako dziękczynienie Bogu za Uniwersytet Jagielloński, za jego 650 lat, za wszelkie dobro, które dzięki niemu stało się udziałem tylu ludzi. Gratuluję Uniwersytetowi tego jubileuszu. Przy tej okazji wypowiadam także słowa życzeń. Pragnę odnieść się do tych, które wypowiedział Jan Paweł II w 1983 r. Powiedział wtedy: „Życzę ci Uniwersytecie Jagielloński, abyś w siódmym stuleciu twojego istnienia pozostawał zawsze wierny dewizie: Plus ratio, quam vis. Niech twoja obecność w życiu Polski współczesnej służy zwycięstwu tego, co jest godne człowieka, jako istoty rozumnej i wolnej. Życzę, abyś mógł, wielki protagonisto wszystkich uczelni akademickich w Ojczyźnie, przyczyniać się zawsze do ugruntowania całego życia polskiego na fundamentach mądrości, wiedzy i prawości”.

 

Polecając Bogu fundatorów Uniwersytetu, króla Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełłę, których ciała w tej katedrze spoczywają, wspominając barwny korowód profesorów i studentów tylu generacji, modlę się o Boże błogosławieństwo dla Uniwersytetu w dniu Jubileuszu 650-lecia jego istnienia.

 

Polecam Uniwersytet Bogu za wstawiennictwem jego świętych profesorów św. Jana Kantego, św. Józefa Pelczara, św. Józefa Bilczewskiego, a w szczególny sposób św. Jana Pawła II. Amen.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: