List Metropolity Krakowskiego

Czcigodni Księża Proboszczowie! Kraków, 11 kwietnia 2016 r.

Drodzy Bracia w kapłaństwie!

 


Od kilku miesięcy trwa w Kościele Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy. Święty Jan Paweł II nauczał, że „okres jubileuszowy pozwala nam poznać język wymownych znaków, jakimi posługuje się Boża pedagogia, aby nakłonić człowieka do nawrócenia i pokuty, które są początkiem i drogą jego odnowy oraz warunkiem odzyskania tego, czego o własnych siłach nie mógłby zdobyć: przyjaźni Boga, Jego łaski i życia nadprzyrodzonego - tego życia, które jako jedyne może zaspokoić najgłębsze pragnienia ludzkiego serca" (Bulla „Incarnationis mysterium" 2).


Praktyka obchodów jubileuszowych wyraża się także w znakach, które mogą wspomóc religijność wszystkich wierzących. Wśród nich trzeba wspomnieć pielgrzymkę. Św. Jan Paweł II przypomina, że jest ona „symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca" (Bulla „Incarnationis mysterium" 7).


Wybierając się w drogę w czasie trwania Jubileuszu, przechodząc przez Bramę Miłosierdzia możemy zyskać odpust. Wśród wielu kościołów jubileuszowych naszej Archidiecezji szczególne miejsce zajmuje Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach. Tutaj, od samego początku jego istnienia, co miesiąc pielgrzymują wszystkie parafie Archidiecezji. Można powiedzieć, że dzień 22. każdego miesiąca jest dniem szczególnego nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II, dniem wsłuchiwania się w Jego nauczanie oraz rozważania tajemnic różańcowych podczas Procesji Światła.


Bardzo dziękuję wszystkim kapłanom, którzy odpowiadają na zaproszenie Sanktuarium i przybywają z wiernymi na comiesięczne uroczystości. Także dzisiaj proszę czcigodnych Księży, aby wzorem poprzednich lat organizować do papieskiego Sanktuarium parafialną pielgrzymkę.


Niech wstawiennictwo św. Jana Pawła II - Apostoła Bożego Miłosierdzia - będzie dla nas źródłem siły w pomaganiu wiernym i zachęcaniu ich do owocnego przeżywania Roku Świętego oraz w prowadzeniu ich na ostateczne spotkanie z Miłosiernym Ojcem.


Z pasterskim błogosławieństwem
kard. Stanisław Dziwisz

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: