Noworoczne Spotkanie Opłatkowe


Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski
Kraków, 08. 01. 2009 r.

 


Panie Przewodniczący


Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski,


szanowni Państwo!

 

1. Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na Noworoczne Spotkanie Opłatkowe Samorządów Małopolski i Polski. Dostrzegam w tym geście uznanie dla całej wspólnoty Kościoła, który pragnie brać udział w życiu Narodu oraz w życiu lokalnych społeczności, tworzących wielobarwną, niezwykle bogatą mozaikę współczesnej Polski.


Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis, opublikowanej trzydzieści lat temu, stwierdził dobitnie, że „człowiek jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła" (n. 14). Dlatego Kościół pragnie być blisko wszystkich spraw człowieka w jego życiu osobistym, rodzinnym oraz w życiu społeczności i środowisk. Wszyscy, choć na różny sposób, służymy wielkiej sprawie człowieka.

 

2. W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2009 roku, Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina, że jedną z dróg prowadzących do pokoju jest zwalczanie ubóstwa. Zdajemy sobie sprawę, jak rozległe są obszary biedy i niesprawiedliwości we współczesnym świecie. Taka rzeczywistość rodzi napięcia i konflikty, prowadzi do przemocy i wojen. Również w naszej Ojczyźnie i w naszych środowiskach dalecy jesteśmy od ideału sprawiedliwości społecznej. Trudna sytuacja wielu naszych rodaków staje się więc szczególnym wyzwaniem i zadaniem dla Samorządów, które przecież są najbliżej konkretnego człowieka i konkretnej społeczności lokalnej. Dlatego powinniśmy poważnie zastanowić się nad apelem Benedykta XVI, zawartym we wspomnianym Orędziu: „o otwarcie serca na potrzeby ubogich oraz o czynienie wszystkiego, co praktycznie możliwe, aby przychodzić im z pomocą" (n. 1).

 

3. Łamanie się opłatkiem, czyli chlebem, stanowi piękną, polską tradycję. Zwykle łamiemy się opłatkiem z najbliższymi, bo ten gest zakłada poczucie wspólnoty pewnych wartości, wyraża zaufanie, gotowość podzielenia się dobrym słowem i dobrym pragnieniem. Ma rangę symbolu fakt, że łamiemy się opłatkiem z ludźmi, z którymi może na co dzień różnimy się w trosce o dobro wspólne, w sposobach służenia człowiekowi i społeczności. Ten gest zbliża, łączy ponad podziałami, przypomina o wspólnym ideale.

 

4. Korzystam z dzisiejszego Spotkania, aby wyrazić Państwu wdzięczność za wszelkie gesty życzliwości i pomocy okazywane Kościołowi ze strony Samorządów wszystkich szczebli. Powtarzam: służymy tej samej sprawie. Służymy temu samemu człowiekowi.


W sposób szczególny dziękuję za wsparcie i za pomoc w budowie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!", a zwłaszcza za inicjatywy związane z budową Centrum Wolontariatu w obrębie tego wielkiego projektu. Zdajemy sobie sprawę, że historyczny pontyfikat Jana Pawła II domaga się utrwalenia myśli i dzieła naszego Rodaka, który był Piotrem naszych czasów. Jego myśl i jego dzieło chcemy przekazać następnym pokoleniom. Wiele środowisk z Polski, ale także z innych krajów włącza się w nasz projekt. Cieszę się, że w tym gronie są tak bardzo obecne Samorządy Małopolski! Dziękuję i proszę o dalszą pomoc.

 

5. Dzieląc się opłatkiem, składam Państwu najlepsze życzenia. Życzę wszystkim radości i pokoju w życiu osobistym i rodzinnym. Życzę mądrości, sił, odwagi i entuzjazmu w codziennej służbie drugiemu człowiekowi i społecznościom. Życzę wszystkim reprezentowanym tu urzędom i instytucjom satysfakcji z dobrze wypełnionych zadań, a także życzliwości i wyrozumienia ze strony tych, którym spieszą z pomocą. Niech nas w tym nowym roku 2009 ożywia pragnienie budowania społeczności jeszcze bardziej sprawiedliwej, jeszcze bardziej solidarnej, jeszcze bardziej braterskiej.


Dziękuję bardzo.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: