UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, 06.01.2010 KATEDRA WAWELSKA, ŻYCZENIATradycyjnie wspólnoty parafialne Kościoła krakowskiego spotykają się na Wawelu w uroczystość Trzech Króli - Objawienia Pańskiego.

Ks. Biskup Tadeusz wprowadził nas w głęboką treść, którą dzisiejsze święto niesie z sobą. Jesteśmy mu szczerze wdzięczni za tę posługę słowa.

 

Ks. Kardynał Karol Wojtyła wprowadził zwyczaj składania życzeń po Mszy świętej sprawowanej w Katedrze wawelskiej w uroczystość Objawienia Pańskiego. Zapraszając parafie krakowskie do udziału w tej uroczystości, pragnął, aby Katedra była żywym centrum Kościoła krakowskiego. Tę ideę podtrzymał Kardynał Franciszek Macharski, którego rocznica biskupiej konsekracji przypada w dniu dzisiejszym. W tym roku nie mógł być razem z nami, ponieważ na zaproszenie Kardynała Joachima Meisnera bierze udział w uroczystości Trzech Króli w Kolonii. Kardynałowi Franciszkowi chciałbym przekazać najlepsze życzenia i podziękowanie za stałe uczestnictwo w życiu Archidiecezji.

 

Naszemu miastu życzę, aby wykorzystało historyczny moment, w którym Pan Bóg okazał mu szczególną łaskawość. W Łagiewnikach obdarzył je orędziem o swoim nieskończonym miłosierdziu, po którego iskrę pielgrzymują ludzie z całego świata. Wielkim Bożym darem jest także osoba Jana Pawła II najwybitniejszego Polaka, który Kraków nazywał swoim umiłowanym miastem. W trosce o rozwój naszego miasta i diecezji trzeba uwzględnić te dwa dary Opatrzności. Dlatego zwracam się do Miasta, ale w pierwszym rzędzie do Kościoła krakowskiego, abyśmy stale pamiętali, że są one nie tylko przywilejem, ale zarazem wielkim zobowiązaniem.

W tym roku będziemy z wdzięcznością wspominać 90-lecie urodzin Ojca Świętego. Będzie to dzień dziękczynienia za łaskę Człowieka, któremu na chrzcie świętym nadano imię Karol. Jestem wdzięczny Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski za apel skierowany do Sejmiku naszego Województwa, aby rok 2010 był obchodzony jako Rok Kardynała Karola Wojtyły.

 

Kapłanom naszej Archidiecezji życzę, aby w Roku Kapłańskim na nowo odkryli charyzmat kapłaństwa, który dla wielu łączy się z osobą Kardynała Karola Wojtyły. Życzę, aby na nowo przeżyli i pogłębili świadomość swojej kapłańskiej tożsamości z kapłaństwem Jezusa Chrystusa. Dziękuję wszystkim kapłanom Archidiecezji za gorliwość, jedność i wzajemną życzliwość. Naszym stałym zadaniem jest nowa ewangelizacja, którą nam powierzył Jan Paweł II.

 

Szczególne miejsce w Kościele krakowskim zajmuje Seminarium. Życzę mu, aby nadal się rozwijało i spełniało oczekiwania biskupa i Kościoła. Naszą wspólną troską są powołania kapłańskie.

 

Wszystkim parafiom tutaj reprezentowanym życzę, aby w tym roku, który przeżywamy pod hasłem Bądźmy świadkami Miłości prawdziwie były wspólnotami miłości troszczącymi się zwłaszcza o ludzi potrzebujących pomocy, cierpiących, chorych.

Ogromny wkład w życie religijne wnoszą siostry zakonne. Kieruję do nich serdeczne podziękowanie i równocześnie życzenie, aby im nie brakło zastępu dziewcząt, które chcą sie poświęcić Bogu.

 

Papieskiemu Uniwersytetowi i wszystkim uczelniom Krakowa życzę, aby ich posługa prawdzie była otaczana wdzięcznością i życzliwością ze strony wszystkich.

Młodzieży życzę za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, aby była dobrą nadzieją przyszłości. Nasze „jutro" zależy od „dziś" naszej młodzieży.

Rozpoczęty już Nowy Rok Pański zawierzamy Matce Najświętszej, żyjąc nadzieją wyniesienia do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II.

Drogim Księżom Biskupom i wszystkim obecnym życzę Szczęść Boże!

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: