Oddanie i poświęcenie mostu na rzece Białce


Oddanie i poświęcenie mostu na rzece Białce

Nowa Biała 31. 07. 2009 r.

 

 

Szanowny Panie Starosto Powiatu Nowotarskiego,

Szanowni przedstawiciele władz i parlamentarzyści,

Drodzy uczestnicy dzisiejszej uroczystości,

 

1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście za zaproszenie do udziału w jakże ważnym wydarzeniu w życiu mieszkańców Nowej Białej - i nie tylko, którym jest otwarcie i poświęcenie mostu na rzece Białka, odbudowanego po jego zniszczeniu przez ubiegłoroczną powódź.

Ostatnio coraz częściej docierają do nas dramatyczne informacje o wichurach, burzach i ulewach, które przechodzą nad różnymi regionami naszej ojczyzny i krajów sąsiednich. Wskutek nich poniosło śmierć kilkadziesiąt osób. Zostały zniszczone domy, zalane pola, pozrywane trakcje elektryczne, zatarasowane drogi powalonymi drzewami. Wielu utraciło dorobek całego życia.

 

Te i podobne zjawiska nie są czymś wyjątkowym, charakterystycznym jedynie dla naszych czasów. Klęski żywiołowe towarzyszą człowiekowi od początku jego dziejów. Jednym z tragicznych następstw pierwotnego buntu człowieka przeciw Bogu, jest bunt natury przeciw człowiekowi. Niekiedy sam człowiek przez swoją nieodpowiedzialną ingerencję w przyrodę przyczynia się do powstawania różnego rodzaju kataklizmów.

 

2. Jak powinniśmy reagować na te przykre i bolesne doświadczenia? One nam, ludziom, przypominają o naszej „małości" wobec potęgi otaczającego nas świata. Uczą pokory człowieka, skłonnego uważać się za absolutnego pana ziemi i przestworzy.

Ludzi nauki i inżynierów różnych specjalności niekorzystne zjawiska atmosferyczne pobudzają do konstruktywnej refleksji nad tym, jak na przyszłość można by im zapobiec lub przynajmniej zminimalizować ich skutki.

Nieszczęście mobilizuje i jednoczy ludzi bliskich i dalekich do niesienia pomocy poszkodowanym. Śpieszą z nią nie tylko zobowiązani do tego z urzędu, różne sztaby kryzysowe, straż pożarna, wojsko, ale również wielka rzesza wolontariuszy. Z tego fizycznego zła rodzi się międzyludzka solidarność, która jest sprawczą siłą dobra tak w wymiarze materialnym, jak i duchowym, moralnym.

 

3. Drodzy mieszkańcy Nowej Białej, także wy w lipcu ubiegłego roku wiele ucierpieliście od wrogich żywiołów natury. Oprócz szkód o charakterze indywidualnym, cała wasza wspólnota została boleśnie dotknięta zniszczeniem mostu na rzece Białce. W tej dramatycznej sytuacji nie zostaliście sami. Całym sercem przyłączam się do wypowiedzianych dziś słów podziękowań wszystkim, którzy przyszli wam z pomocą. Szczególnym świadkiem tych działań jest ten odbudowany most, który dziś poświęcamy.

Jest to świadectwo bardzo wymowne. Most łączy dwa brzegi rzeki. Na swoich barkach niejako przenosi nad nią drogę, która może biec dalej aż do Krempach i Dursztyna. Dzięki temu zarówno droga, jak i most umożliwiając przemieszczanie się ludzi, służą ich spotykaniu się, tworzeniu wspólnoty.

 

4. Poprosiliście mnie, swojego biskupa, abym poświęcił odbudowany most. W języku łacińskim biskupa określa się słowem „pontifex", czyli jako człowieka, który buduje most. Przez swoją apostolską posługę biskup buduje ten most nade wszystko pomiędzy Bogiem i człowiekiem, pomiędzy Kościołem lokalnym i Kościołem powszechnym, a także pomiędzy wiernymi powierzonymi jego pasterskiej pieczy. Dziś w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, w szkołach i w miejscach pracy, w życiu społecznym bardzo potrzebni są budowniczowie mostów porozumienia pomiędzy ludźmi jakże często skłóconymi, zwalczającymi się. Jako uczniowie Chrystusa, wszyscy jesteśmy powołani na budowniczych mostów międzyludzkich porozumień i wzajemnej miłości.

 

Przez liturgiczny akt poświęcenia powierzamy Bogu odbudowany most na rzece Białce. Prosimy, aby to dzieło ludzkich serc i rąk ochraniał przed niszczącym żywiołem wezbranych wód. Nade wszystko modlimy się, aby Ojciec miłosierdzia czuwał nad bezpieczeństwem tych, którzy przez ten most będą przejeżdżać lub przechodzić, podążać do kościoła, do pracy i na zakupy, w odwiedziony krewnych i znajomych. Szczęść Boże wszystkim!

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: