Opłatek - Miasto Kraków 17 XII 2008


Spotkanie opłatkowe Miasta Krakowa, 17.12.2008 r.

 

1. Piękny, polski zwyczaj łamania opłatka, któremu towarzyszy dzielenie się dobrym słowem, przypomina nam prawdę najbardziej pierwotną, najbardziej podstawową. Ta prawda brzmi: wszyscy tworzymy jedną rodzinę ludzką. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Może o tej prawdzie czasem zapominamy, zwłaszcza gdy rodzą się - często nieuniknione - napięcia i konflikty w życiu społecznym. Pojawiają się wtedy inne słowa, które mogą zranić, oddalić od drugiego człowieka, odebrać mu nadzieję. Dlatego cieszmy się, że opłatek przypomina nam o potrzebie skierowania do drugiego człowieka dobrego, życzliwego słowa. Każdy z nas potrzebuje takiego słowa jak tlenu i pokarmu.

 

2. Spotykamy się dzisiaj w Urzędzie Miasta Krakowa, a więc w gronie ludzi ponoszących szczególną odpowiedzialność za życie królewskiego Miasta, jego mieszkańców oraz jego gości przybywających niemal z całego świata. Ta odpowiedzialność wyraża się w codziennej służbie na różnych polach i na różnych szczeblach.


W życiu Miasta Krakowa bierze udział Kościół krakowski, bo przecież od ponad dziesięciu wieków wpisuje się on w najgłębszy nurt życia naszego Miasta. Kościół pełni swoją specyficzną misję głosząc słowo Boże, sprawując sakramenty i podejmując dzieła miłosierdzia. Wychodzi więc naprzeciw najgłębszym oczekiwaniom człowieka, pomagając mu odnaleźć sens i nadzieję.
Wspólnota cywilna Miasta i wspólnota Kościoła spotykają się razem, bo służą jednej i tej samej sprawie. Tej sprawie na imię człowiek. Tej sprawie na imię rodzina. Tej sprawie na imię społeczeństwo wolnych obywateli. Obydwie wspólnoty odnajdują się w służbie, szanując swoją autonomię.

 

3. Dzisiaj chciałbym wyrazić Państwu podziękowanie za życzliwość w stosunku do wspólnoty Kościoła krakowskiego. Dziękuję za pozytywną współpracę w wielu dziedzinach. Dziękuję za poparcie dla podejmowanych przez nas inicjatyw, które wypływają z charakteru Miasta. W sposób szczególny dziękuję Panu Prezydentowi i Radzie Miasta za wsparcie znaczącego projektu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!"


Jan Paweł II w sposób wyjątkowy ubogacił historię Miasta Krakowa. Czynił to jako Metropolita Krakowski, ale rozsławił nasz gród na cały świat jako Biskup Rzymu, jako Następca św. Piotra. Dzięki niemu - jak stwierdził Ojciec Święty Benedykt XVI - Kraków „stał się drogi sercu dla niezliczonej rzeszy chrześcijan na całym świecie, którzy wiedzą, że Jan Paweł II przybył na wzgórze Watykańskie z tego miasta, ze wzgórza Wawelskiego" (Błonia krakowskie,28 V 2006).


Taki dar, takie szlachectwo zobowiązuje! Chcemy dzielić się darem, upowszechniając i twórczo rozwijając nauczanie Jana Pawła II, jego duchowość, jego styl służby człowiekowi i całej rodzinie ludzkiej. Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!" - to wspólne dzieło Miasta Krakowa, całej Polski i wielu ludzi na całym świecie, dla których Ojciec Święty był, jest i będzie drogowskazem w życiu. Proszę Pana Prezydenta i Radę Miasta o dalsze solidarne wspieranie tego projektu. Jestem przekonany, że wniesie on wielki wkład w intelektualne i duchowe życie naszego Miasta.

 

4. Życzę Państwu pokoju serca. Pokój serca rodzi się ze świadomości, że nie żyjemy dla nas samych, ale dla innych. Bezinteresowna, ofiarna służba społeczności Miasta wyraża taki ideał życia.
Życzę Państwu odwagi i nadziei w spełnianiu codziennych obowiązków, w rozwiązywaniu problemów, w zaradzaniu potrzebom mieszkańców Krakowa, zwłaszcza tych najuboższych, potrzebujących naszej solidarnej pomocy.
Życzę Państwu radości w życiu osobistym i rodzinnym. Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia pozwolą nam zwrócić uwagę na to, co najważniejsze w życiu każdego z nas.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: