Opłatek - Telewizja Kraków, 20 XII 2012


Opłatek - Telewizja Kraków, 20 XII 2012

Szanowny Panie Dyrektorze,
Szanowne Panie i Panowie Dziennikarze,
i wszyscy Pracownicy Telewizji Kraków!
   
   
Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie (Łk 2, 10-12).


1. Cieszę się i dziękuję, że po raz kolejny mogę być na Krzemionkach, w świątecznie przystrojonym studiu telewizyjnym, i dzielić się z Państwem radością Bożego Narodzenia.

Przytoczony fragment Ewangelii św. Łukasza, prostym językiem wprowadza nas w tajemnicę Bożego planu zbawienia człowieka, którego kluczowym momentem było narodzenie w Betlejem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.


Pragniemy przyjąć ten niezwykły dar, którym jest sam Bóg w ludzkim ciele, i poddać się Jego mocy.  Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko w jedności z Chrystusem ludzkie życie nabiera pełni sensu i wartości.

2. Prawdę o tym, co wydarzyło się w Betlejem, trzeba dziś głosić z nową mocą i zaangażowaniem. Jest ona bowiem prawdą także o człowieku, o jego niezwykłej godności i wartości w oczach Boga. Niestety, współczesny świat próbuje szukać prawdy o człowieku gdzie indziej, karmiąc ludzi fałszem złudnych ideologii, a nawet walcząc z Chrystusem. Ze smutkiem trzeba stwierdzić, że chrześcijaństwo jest wciąż najbardziej prześladowaną religią w świecie.   W wielu krajach setki wyznawców Chrystusa oddają życie za wiarę. W imię błędnie pojmowanej tolerancji i wolności człowieka próbuje się usunąć z przestrzeni publicznej wszystko, co się kojarzy z chrześcijaństwem. Dzieje się tak zwłaszcza w krajach starej Europy. Ofiarą tych uprzedzeń padają nawet Święta Bożego Narodzenia sprowadzane  niemal wyłącznie do czasu konsumpcji,  groteskowych laickich  symboli  i  reklamowych przekazów medialnych.


Nie możemy się temu poddać! Trzeba wrócić do źródeł, uwierzyć, że w Jezusie Chrystusie, narodzonym z Maryi Dziewicy, nadzieja i miłość przyszła do każdego człowieka, bez względu na to, jak skomplikowana byłaby historia jego życia. Tę prawdę trzeba dziś głosić z całą wyrazistością i odwagą. Tylko w ten sposób przywrócimy rodakom i ludzkości prawdziwy blask Bożego Narodzenia! Głoszenie prawdy o Bogu pełnym miłości i miłosierdzia to przywracanie nadziei zagubionemu i przygniecionemu rozmaitymi troskami człowiekowi. To jest nasze wielkie zadanie w przeżywanym aktualnie Roku Wiary.


3. Szanowni Państwo, wiele w tej sprawie zależy od Was, ludzi mediów. Istnieje przekonanie, że mass media to czwarta, choć niektórzy uważają, że wręcz pierwsza władza. Informacje, jakie przekazujecie, interpretacja faktów i komentarze na temat aktualnych wydarzeń, w znacznej mierze kształtują myślenie i postawy człowieka, także w sferze religijności. 


W zgodzie z waszym sumieniem miejcie odwagę bronić tego, co prawdziwe, wartościowe i piękne.  Brońcie chrześcijańskiego, czyli prawdziwie ludzkiego, stylu życia, chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny, nie pomijajcie duchowego wymiaru życia człowieka!  Jest to zadanie nie tylko dziennikarzy pracujących w mediach katolickich, ale także wszystkich, którzy chcą służyć człowiekowi.


Korzystam z dzisiejszego spotkania, by Wam podziękować za transmisje Mszy świętej dla chorych - w piątek i niedzielę z Łagiewnik i za zainteresowanie oraz relacjonowanie wydarzeń w naszej archidiecezji. Bardzo zależy mi na tym, by Ośrodek Telewizyjny w Krakowie rozwijał się nadal, mimo powszechnie znanych kłopotów, i dobrze realizował swoje misyjne zadania. Jestem z Wami w trudnym, naznaczonym kryzysem czasie. Mam nadzieję, że znajdą się mądre rozwiązania dla lepszej przyszłości telewizji publicznej. Wiedzcie, że troska o przyszłość lokalnego ośrodka telewizji w Krakowie jest także moją troską.

Bardzo dziękuję za życzliwość dla inicjatyw podejmowanych przez Kościół krakowski, zwłaszcza dla budowanego w Łagiewnikach Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, żywego pomnika błogosławionego papieża Jana Pawła II.


Szanowni Państwo, życzę Wam wszystkim błogosławieństwa Bożego i Bożej łaski w Nowym Roku! Przekażcie moje najlepsze życzenia świąteczne także waszym rodzinom i bliskim. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: