Opłatek dla Księży diecezjalnych i zakonnych


Opłatek dla Księży diecezjalnych i zakonnych

Dom Arcybiskupów Krakowskich, aula "Okna Papieskiego"

 

 

1. Dziękuję Ks. Biskupowi Janowi za dobre słowa i życzenia, wypowiedziane w imieniu prezbiterium Kościoła Krakowskiego. Tworzą je kapłani diecezjalni oraz kapłani zakonni, ubogacający naszą posługę charyzmatami swoich wspólnot. Łączy nas wszystkich wspólna służba w dziele głoszenia Ewangelii. Łączy nas troska, by Dobra Nowina docierała do umysłów i serc współczesnego pokolenia. Zdajemy sobie sprawę, że stanowimy kolejne ogniwo w długim, liczącym ponad tysiąc lat szeregu ludzi na tej ziemi, którzy dziełu ewangelizacji poświęcili życie.

Dzieje Kościoła Krakowskiego są niezmiernie bogate. Spotykamy w nich świętych pasterzy, święte osoby konsekrowane, a także święte osoby świeckie. Stanowią oni dojrzały i w pewnym stopniu nadzwyczajny owoc codziennej pracy i życia Kościoła. Dostrzegamy w nim głęboki nurt dobra, prawości, ofiarności, wierności i rzetelności. Nurt miłości Boga i bliźniego. Nurt modlitwy i miłosiernej miłości. Głębia tego nurtu znana jest tylko Bogu, nie jest ona hałaśliwa, nie rzuca się w oczy. Nie podważa tej głębi występująca równolegle mielizna naszych słabości i grzechów, wpisana w ludzką kondycję. Z ziarnem rośnie kąkol. Charakterystyczną cechą naszych czasów jest fakt, że bardzo często zło jest szeroko nagłaśniane, wywołując zgorszenie i podważając wiarygodność Kościoła. Jedyna nasza sensowna odpowiedź zawarta jest w haśle obecnego roku duszpasterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

 

2. Mijający rok 2014 zapamiętamy jako rok kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Nasze pokolenie w stosunkowo krótkim czasie przeżyło niezwykłą historię związaną z posługą pasterską i Piotrową tego człowieka, z jego odejściem do wieczności po długim pontyfikacie, a następnie z jego „życiem po życiu”, jak moglibyśmy nazwać ostatnie dziesięć lat, jakie mijają od jego śmierci. Nie były to lata żałoby, lecz pogłębiającej się świadomości, że w osobie świętego Papieża Kościół trzeciego tysiąclecia otrzymał wzorzec życia i służby, impuls do zaczynania zawsze od Chrystusa i wypływania na głębię.

Świętego Jana Pawła II nie można tylko podziwiać, i nie można tylko o nim mówić i cytować go. Poznając jego dziedzictwo myśli i ducha, inspirując się tym dziedzictwem, możemy i powinniśmy stawiać czoło nowym wyzwaniom, przed jakimi staje Kościół w naszym szybko zmieniającym się świecie.

 

3. Takim wyzwaniem jest sytuacja małżeństwa i rodziny. Widzimy na własne oczy, jak bardzo ta fundamentalna rzeczywistość jest dziś podważana, jakie grożą jej niebezpieczeństwa. Z jednej strony źródłem zagrożeń jest zwykła ludzka słabość, dodatkowo potęgowana przez współczesną kulturę relatywizmu i tymczasowości. Z drugiej strony mamy do czynienia z systematycznym proponowaniem i narzucaniem pogańskich wzorców małżeństwa i rodziny, niewiele mających wspólnego z biblijną i chrześcijańską antropologią.

Mamy głęboką nadzieję, że obecna debata na temat rodziny, ożywiona przez ostatnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na temat rodziny, zaowocuje pogłębioną refleksją na przyszłorocznym Synodzie, poświęconym tej samej żywotnej sprawie.

 

4. Przeżywamy w całym Kościele Rok Życia Konsekrowanego, ogłoszonego przez Ojca Świętego Franciszka. W naszej Archidiecezji rozpoczęliśmy ten Rok uroczystą Eucharystią w I niedzielę Adwentu, w sanktuarium św. Jana Pawła II. Uderzyła nas wielka liczba Sióstr uczestniczących w tej uroczystości – niemal wypełniły niemałą przecież świątynię.

Trudno sobie wyobrazić życie Kościoła Krakowskiego bez osób konsekrowanych. Wnoszą znaczący wkład w naszą wspólną posługę na różnych polach: w duszpasterstwie, w dziedzinie nauki, kultury i szkolnictwa, w dziełach charytatywnych. Osoby konsekrowane ubogacają życie całego społeczeństwa nie tylko przez to, co robią, ale kim są. Mam tu na myśli także siostry klauzurowe. Oby ten Rok zaowocował nowymi powołaniami do służby Bożej na drodze rad ewangelicznych.

 

5. Przed nami wielkie wyzwanie: Światowe Dni Młodzieży 2016. Pracują już wszystkie zespoły. Czeka nas ogromna praca, ale jestem przekonany, że podołamy. Przyjazd Ojca Świętego Franciszka i rzeszy młodych z całego świata, którzy w mieście św. Jana Pawła II chcą przeżyć święto wiary – to doświadczenie powinno owocować na całe lata.

 

6. Łamiąc się opłatkiem, dziękuję wszystkim Księżom za całoroczny trud apostolski. Dziękuję waszym współpracownikom, zespołom i wspólnotom. Życzę błogosławionych Świąt i Bożego pokoju w Nowym – 2015 – Roku.

 

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: