Opłatek, Miasto Kraków, 18 XII 2013


Panie Prezydencie,

Panie Przewodniczący Rady Miasta,

Panie i Panowie – Radni Miasta Krakowa,

Przedstawiciele miejskich Instytucji i Służb!

 

1. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to doroczne spotkanie, zwane „opłatkowym”. Dobrze się stało, że tradycyjny, polski zwyczaj łamania się z najbliższymi białym chlebem w wieczór wigilijny, wyszedł poza krąg rodzinny, zatoczył szerszy krąg. W atmosferze świąt Bożego Narodzenia łamiemy się opłatkiem i wypowiadamy dobre słowa w naszych środowiskach pracy, nauki, wspólnej odpowiedzialności za różne obszary życia społecznego. 

 

Ten dobry zwyczaj jest tym bardziej ważny, że często skąpimy sobie życzliwości na co dzień, zwłaszcza w stosunku do ludzi inaczej myślących, należących do innych stronnictw politycznych. Uprzedzenia, niechęć do zaakceptowania różnorodności jako bogactwa, a w najlepszym wypadku obojętność pozbawiają nas radości bycia bliżej z innymi, poznawania ich świata marzeń i nadziei. Zapominamy, że pomimo wszystkich dzielących nas różnic, w gruncie rzeczy kierujemy się wszyscy troską o dobro wspólne, choć różnie to dobro pojmujemy. Dodatkowo, a jest to racja najważniejsza, święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że jesteśmy przecież dziećmi jednego Boga, a więc braćmi i siostrami. Dzielimy ten sam ludzki los, zmierzamy w tym samym kierunku.

 

2. Urząd Miasta Krakowa to miejsce szczególnej refleksji, troski i odpowiedzialności za niezwykle żywy i złożony organizm, jakim jest nasze Miasto. Popularne przysłowie, że „nie od razu Kraków zbudowano” przypomina, że dzisiejsza, bogata rzeczywistość Królewskiego i Stołecznego Miasta jest wynikiem długiego procesu historycznego, w którym uczestniczyły kolejne pokolenia nie tylko wybitnych przedstawicieli władzy, kultury, religii, ale także zwykłych mieszkańców, tworzących na co dzień oblicze Miasta, jego duchowy i społeczny klimat.

 

Kościół od ponad tysiąca lat uczestniczy w tym procesie kształtowania duchowego oblicza Krakowa. Czyni to, wypełniając swoją podstawową misję głoszenia Ewangelii i towarzysząc ludziom w ich codziennych wyborach, trudnościach i nadziejach. Poprzednie pokolenia zostawiły nam trwały ślad swojej wiary, między innym w postaci świątyń, dzieł sztuki religijnej. One również tworzą oblicze Miasta, przemawiające do naszych gości i turystów z całego świata. W ten pejzaż wpisuje się także sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz powstające Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. Ponownie korzystam z okazji, by podziękować wszystkim krakowskim urzędom, instytucjom i samorządom za pomoc, jakiej doświadczamy przy wznoszeniu tego dzieła.

 

3. Nasze Miasto ma „markę” w świecie. Jak wspomniałem, na tę markę pracowały całe pokolenia. Nie ulega wątpliwości, że w umocnienie obrazu, oblicza, marki Krakowa wybitny, niepodważalny wkład wniósł Karol Wojtyła – Jan Paweł II. On najpierw sam ubogacił się Krakowem w swojej młodości, ale potem spłacił ten dług ponad wszelką miarę jako pasterz Kościoła Krakowskiego, a następnie jako pasterz Kościoła powszechnego, przewodnik milionów chrześcijan i duchowy przywódca współczesnego świata. 

Zapowiedziana na 27 kwietnia przyszłego roku kanonizacja błogosławionego Papieża, choć odbędzie się w Rzymie, ponownie skupi uwagę świata na naszym mieście. Słusznie Kraków kojarzony jest w świecie z Janem Pawłem II i w świadomości wielu jest jego miastem. Wiąże się z tym nasza odpowiedzialność, aby zachować i pogłębiać duchowe oblicze Miasta, jego niepowtarzalną atmosferę. To przede wszystkim ta wartość sprowadza do nas gości i tym możemy się dzielić.

 

W dużej mierze Janowi Pawłowi II zawdzięczamy jeszcze jeden dar: zapowiedziany przez papieża Franciszka Światowy Dzień Młodzieży 2016 w Krakowie. To wielki dar, ale jeszcze większe wyzwanie i odpowiedzialność dla nas wszystkich: dla Kościoła i władz Miasta i Regionu. Znając życzliwość, kompetencję i gotowość do współpracy wszystkich zainteresowanych, jestem pewien, że podołamy temu wyzwaniu.

 

4. Drodzy Państwo, dzieląc się tymi myślami i zamierzeniami, dzielę się również opłatkiem. Życzę wszystkim pełnych radości i nadziei świąt Bożego Narodzenia, w gronie najbliższych. Życzę cichej satysfakcji z dobrze pełnionej służby społeczności Krakowa. Życzę prawdziwego pokoju w sercach oraz w naszym Mieście w Nowym, 2014 Roku. W tym duchu pobłogosławię teraz opłatki.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: