Opłatek Stowarzyszenia "Porozumienie Podkrakowskie", 17 XII 2013


Szanowni Państwo!

 

1. Najpierw chciałbym podziękować Zarządowi Stowarzyszenia „Porozumienie Podkrakowskie” za zaproszenie mnie na dzisiejsze spotkanie opłatkowe. Cieszę się, że w ten sposób mam okazję nawiązać bliższy kontakt z waszym środowiskiem zrzeszającym ludzi, którym leży na sercu wszechstronny rozwój powiatu krakowskiego oraz dobro jego mieszkańców.

 

Przygotowując się do dzisiejszego spotkania, zapoznałem się z celami Stowarzyszenia, określonymi w Statucie Porozumienia Podkrakowskiego. Uderzył mnie zwłaszcza punkt mówiący o tym, że celem Porozumienia jest „działanie na rzecz podtrzymywania tradycyjnych wartości: praw i zasad moralnych, godności, honoru, wolności, własności prywatnej i odpowiedzialności oraz poszanowania praw przynależnych mieszkańcom powiatu krakowskiego” (Statut, rozdz. II, § 5, 1, b). 

 

Nie muszę dodawać, jak bardzo jest potrzebne takie oddolne działanie, integrujące lokalną społeczność, sprzyjające nawiązywaniu i utrwalaniu więzi międzyludzkich, tworzące klimat zaufania, życzliwości i solidarności.

 

2. W pierwszej encyklice swego pontyfikatu, Papież Jan Paweł II napisał, że „wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka. [...] Człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w wypełnianiu swojego posłannictwa. [...] Ponieważ więc człowiek jest drogą Kościoła, drogą jego codziennego życia i doświadczenia, posłannictwa i trudów – Kościół naszej epoki musi być wciąż na nowo świadomy jego «sytuacji», to znaczy świadomy jego możliwości [...]. Musi być równocześnie świadomy zagrożeń, świadomy tego wszystkiego, co wydaje się przeciwne temu, aby «życie ludzkie stawało się coraz bardziej ludzkie», aby wszystko, co na to życie się składa, odpowiadało prawdziwej godności człowieka” (por. Redemptor hominis, 14). 

 

W świetle tych słów Ojca Świętego widzimy, jak bardzo zbliżają się i krzyżują drogi Kościoła z wszystkimi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i wspólnotami angażującymi się na rzecz człowieka i społeczności. W naszym konkretnym wypadku Kościół dociera do mieszkańców powiatu krakowskiego przede wszystkim przez gęstą sieć swoich parafii. Podkreślamy zawsze, że parafie są wspólnotami wiary, modlitwy i liturgii, ale autentyczność miłości Boga nieustannie się weryfikuje w miłości bliźniego, w niesieniu mu pomocy, w solidarności z nim. Jan Paweł II zachęcał Polaków do „wyobraźni miłosierdzia”. Kościół jako najstarsza ze znanych wspólnot na naszej polskiej ziemi, pragnie wnosić i wnosi codziennie niepowtarzalny wkład w umacnianie rodzin, środowisk i lokalnych społeczności. Służymy jednej sprawie. Służymy człowiekowi.

 

3. Poświęcając opłatki i łamiąc się opłatkiem, jako pasterz Kościoła krakowskiego, życzę Państwu zdrowego entuzjazmu i wytrwałości w realizacji szlachetnych celów, leżących u podstaw Porozumienia Podkrakowskiego. Życzę wszystkim radosnych i błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia w kręgu bliskich osób. Życzę pokoju serc i błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku 2014.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: