Opłatek Województwa Małopolskiego, 20 XII 2013


Panie Wojewodo Małopolski,

Panie Marszałku,

Szanowni Państwo!

 

1. Spotykamy się w atmosferze bliskich już Świąt Bożego Narodzenia. Co roku przeżywamy wydarzenie, które w sposób radykalny odmieniło dzieje świata i człowieka. Tym wydarzeniem były narodziny Jezusa. Dla Jego uczniów, dla chrześcijan, jest On Synem Bożym, który stał się jednym z nas, aby pojednać niebo z ziemią i ocalić los człowieka. Wiemy i wierzymy, że to wszystko, co dokonało się dwa tysiące lat temu, nie należy do przeszłości, lecz określa naszą teraźniejszość i przygotowuje naszą ostateczną, pozaziemską przyszłość.

 

Święta Bożego Narodzenia, obok warstwy najgłębszej, religijnej, mają również swój wymiar bardzo ludzki i społeczny, przygotowujący nas do przeżycia tego wydarzenia. W tym kontekście zrodziła się polska tradycja łamania się opłatkiem, czyli chlebem. Jakże prosta, a zarazem głęboka jest symbolika tego gestu. Zauważam drugiego człowieka, dzielę się z nim tym, czego wszyscy potrzebujemy do życia, a dodatkowo ten gest wspieram dobrym słowem.

 

2. Małopolskie Spotkanie Opłatkowe, w pięknej scenerii Teatru imienia Juliusza Słowackiego, gromadzi co roku ludzi związanych w sposób szczególny z naszym Regionem – ludzi współtworzących jego tożsamość i dobrobyt, kulturę i duchowy klimat, ludzi służących na co dzień mieszkańcom Małopolski.

 

W tej odpowiedzialnej i szlachetnej trosce o dobro wspólne uczestniczy także Kościół, i czyni to na naszej ziemi od ponad tysiąca lat. Czynimy to przede wszystkim przez sieć naszych parafii, które niewątpliwie są najstarszymi wspólnotami, wpisanymi w życie społeczności lokalnych. Tam najczęściej dochodzi do współpracy z samorządami oraz instytucjami i władzami odpowiedzialnymi za życie społeczne. Kościół uczestniczy także w życiu akademickim Krakowa i Małopolski, jest obecny w jej systemie oświaty, na polu kultury, wydawnictw i mediów. Możemy powtórzyć za Soborem Watykańskim II, że „radość i nadzieja, smutek i lęk ludzi w naszych czasach, […] są również radością i nadzieją, smutkiem i lękiem uczniów Chrystusa” (Gaudium et spes, 1). 

 

3. Obok codziennych spraw, Kościół w Polsce i w Małopolsce przeżywa także ważne wydarzenia. Niewątpliwie będzie nim w przyszłym roku kanonizacja Wielkiego Małopolanina – Jana Pawła II. Karol Wojtyła uformował się duchowo i intelektualnie w naszym Regionie. Czerpał z jego kultury, patriotyzmu i tradycji. Tutaj uformował swoją osobowość. Tutaj też służył Kościołowi i społeczeństwu jako biskup krakowski, a następnie całe to dziedzictwo ducha zabrał ze sobą, aby jako Biskup Rzymu i Następca św. Piotra stać się duchowym przewodnikiem dla Kościoła powszechnego i poniekąd całego świata. Jan Paweł II nobilitował Małopolskę i Polskę. 

 

Kanonizacja błogosławionego Papieża odbędzie się w Rzymie, ale to wydarzenie ponownie zwróci uwagę świata na Kraków i Polskę. Do nas należy strzeżenie dziedzictwa Jana Pawła II, ale także niepowtarzalnego duchowego klimatu Małopolski. Możemy i powinniśmy się tym dzielić z innymi. Korzystam z tej niecodziennej okazji, aby podziękować wszystkim za pomoc i wkład w budowę Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. 

 

4. Za trzy lata czeka nas kolejne, wielkie wyzwanie: Światowy Dzień Młodzieży. To również w jakiś sposób zawdzięczamy Janowi Pawłowi II, inicjatorowi tych Światowych Dni. Ogromne rzesze młodych z całego świata przybędą do Polski, którą kojarzą jako Ojczyznę świętego Papieża. Przybędzie również Papież Franciszek.

 

Przygotowujemy się do tego wydarzenia. Jest ono również wyzwaniem dla władz i samorządów Małopolski i Polski. Rodzą się inicjatywy, podejmowane są decyzje co do koniecznych inwestycji, które będą nam służyły przez całe lata. Jestem przekonany, że nakłady finansowe związane z tym przedsięwzięciem, zwrócą się wielokrotnie. Światowy Dzień Młodzieży będzie potężną promocją Polski i naszego Regionu w świecie. Owoce będziemy zbierać przez lata. Cieszę się, że wśród odpowiedzialnych za ten wielki projekt, zarówno ze strony władz, jak i Kościoła, panuje dobry duch współpracy i gotowości stawienia czoła wyzwaniu. Dziękuję za tę postawę.

 

5. Panie Wojewodo, Panie Marszałku, drodzy Państwo, życzę wszystkim błogosławionych świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym i bliskich osób. Życzę radości i satysfakcji z dobrze spełnianych obowiązków, łączących się ze służbą społeczeństwu. Życzę pokoju i pomyślności w Nowym 2014 Roku. W tym duchu błogosławię opłatki.

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: