Poświęcenie kamienia węgielnego pomnika AK, 27 IX 2013


Poświęcenie kamienia węgielnego pomnika AK
27 IX 2013

 

 

Szanowni Państwo!

 

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod pomnik Armii Krajowej. Na ręce Pana Prezesa Okręgu Małopolska składam podziękowanie Światowemu Związkowi Żołnierzy AK za podjęcie tej inicjatywy i za zaproszenie do udziału w rozpoczęciu jej realizacji.

 

1. W poemacie Myśląc Ojczyzna kard. Karol Wojtyła napisał: „Słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską...”.  W kraju okupowanym z dwóch stron, żołnierze Armii Krajowej dali świadectwo, niejednokrotnie krwią i  życiem, że Polacy nie pogodzili się z wrześniową klęską. Za tę ofiarę pragniemy im podziękować, wznosząc pomnik Żołnierzy AK.

 

Przez to dzieło, usytuowane w bliskości Królewskiego Wawelu, chcemy także uczcić i utrwalić pamięć o nich i ich bohaterstwie. Każde pokolenie naszego narodu ma prawo, a może nawet obowiązek, przekazania potomnym tego, co z jego współczesnej historii najcenniejsze. Słyszy się czasem głosy, że lepiej czynić to budując tak zwane „pomniki żywe”. Chodzi tu o konkretne inicjatywy, np. charytatywne czy wychowawcze, które będą jeszcze lepiej upamiętniać daną osobę. Jednakże w moim odczuciu nie trzeba tych dwóch idei przeciwstawiać. Obydwie mogą się przecież doskonale uzupełniać.

 

2.  Poświęcenie kamienia węgielnego ma swoją głęboką wymowę. Jest to bowiem prośba o błogosławieństwo Boże dla powstającego dzieła i dla jego przesłania. 

 

Moja dzisiejsza posługa wpisuje się w historię i etos żołnierzy AK. Kościół w trudnych czasach niewoli na różne sposoby zawsze ich wspierał. Ich zaś etos kształtowały słowa przysięgi: „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego”.

 

Niech to przesłanie przekazuje nam i przyszłym pokoleniom pomnik żołnierzy AK, którego kamień węgielny teraz poświęcę.

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: