Poświęcenie Serwerowni Grupy Onet. pl. 14 września 2009


Poświęcenie Serwerowni Grupy Onet. pl.

Ul. Bobrzyńskiego 12E, Kraków - Ruczaj

14. 09. 2009 r.

 

Szanowny Panie Prezydencie Grupy ITI,

Szanowny Panie Prezesie Zarządu Grupy Onet. pl

Szanowni Państwo,

 

Świat, w którym żyjemy znajduje się pod silnym wpływem nowych technologii cyfrowych. Dzięki nim przepływ informacji jest tak szybki i płynny, że w ciągu paru sekund potrafimy się zorientować, co dzieje się w odległych zakątkach naszego globu. Oznacza to, że obecna nam rzeczywistość stała się globalną wioską. Taki stan rzeczy powoduje, że nowe technologie porozumiewania się mają duży wpływ na zmianę podstawowych modeli komunikacji między ludźmi.

 

W dobie rewolucji w sferze środków komunikacji portale internetowe - w tym również Onet.pl - stają się miejscem otwartym dla szerokiego gremium wymiany informacji. „Ta nowa kultura komunikacji - jak pisze w orędziu na XLIII Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu Ojciec święty Benedykt XVI - jest źródłem wielu korzyści: rodziny mogą utrzymywać kontakt, nawet jeśli dzielą je wielkie odległości, studenci i naukowcy mają łatwiejszy i natychmiastowy dostęp do dokumentów i odkryć naukowych, co pozwala im pracować zespołowo, nawet jeśli każdy z nich przebywa w innym miejscu". Z drugiej jednak strony „Internet - co podkreślił Jan Paweł II - oferuje szeroki zakres wiedzy, ale nie uczy wartości; kiedy zaś ludzie przestają odwoływać się do wartości, szkodę ponosi nasze człowieczeństwo" (Orędzie z 24 stycznia 2002 nr 4).

 

Jeżeli nowe technologie mają służyć człowiekowi i dobru społeczeństwa istnieje konieczność unikania słów i obrazów deprecjonujących osobę ludzką. Jeżeli „cyfrowy kontynent" - jak mówi o internecie Benedykt XVI - ma kształtować odpowiedzialnych i szlachetnych ludzi, to człowiek nie może być traktowany jedynie jako konsument na rynku o nieograniczonych możliwościach, lecz winien w nim widzieć, nie tyle wielość informacji, lecz mądrość uczącą prawdziwej sztuki życia. Chodzi o to, aby słowo kształtowało i podnosiło na duchu, a nie powalało na ziemię i zatracało granicę między dobrem i złem, między pięknem i kiczem, między prawdą i fałszem.

 

Szanowni Państwo,

Gromadzimy się dzisiaj, aby poświęcić budynek Onet.pl i otworzyć nową Serwerownię, czyli środowisko pracy komputerów pełniących rolę serwerów. Serwerownia posiada specyficzny klimat - musi w niej panować odpowiednia wilgotność i temperatura. Życzę Państwo, aby służyła ona do właściwego funkcjonowania komputerów, a przez komputery - w formie portalu - do uszlachetnia postaw ludzkich.

 

Dziękuję.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: