Powitanie na początku mszy św.- Procesja na Skałkę, 8 V 2011


Procesja na Skałkę, 8 V 2011

Powitanie na początku Mszy św.

 

1. Tydzień temu Kościół i w jakiejś mierze cały świat uczestniczył w zaliczeniu do grona błogosławionych syna polskiej ziemi - Jana Pawła II. Z tego szczególnego miejsca pragniemy wyrazić wdzięczność Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, że podejmując kolejne decyzje doprowadził w krótkim czasie do beatyfikacji swojego Poprzednika. Dziękujemy również za to, że dokonało się to w Niedzielę Bożego Miłosierdzia.

 

Dzisiaj w królewskim i stołecznym Krakowie pragniemy Bogu dziękować i oddać nowemu Błogosławionemu hołd wraz z całą Polską reprezentowaną przez Pielgrzymów i Pasterzy z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, z Księżmi Kardynałami, z Prymasem Polski, z Księżmi Arcybiskupami i Biskupami. Witam każdego z nich z osobna, a w ich osobach pozdrawiam reprezentowane przez nich wspólnoty kościelne. Wyrażam wielką radość z obecności Księdza Arcybiskupa Nuncjusza i dziękuję Mu za poprowadzenie procesji św. Stanisława z Katedry Wawelskiej na Skałkę.

 

Szczególnie pozdrawiam Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i wszystkie towarzyszące mu osoby. Dziękuję mu za obecność w Rzymie i tu w Krakowie na uroczystościach Jana Pawła II. Pozdrawiam Pana Wicepremiera. Pozdrawiam Władze Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Pozdrawiam Parlamentarzystów oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Władz samorządowych wszystkich szczebli. Dziękuję im za współpracę w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości.

 

2. Cieszymy się, że pierwsze dziękczynienie za dar beatyfikacji przypada w uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, którego błogosławiony Jan Paweł II był wielkim czcicielem. Jemu poświęcił poemat Stanisław. Pisał w nim, że imię to zostało wypisane „na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi". Nie możemy zapomnieć, że Autor tych słów też przelał krew. Stało się to trzydzieści lat temu, 13 maja - na Placu św. Piotra. Cudownie ocalone życie poświęcił do końca służbie swoim braciom i siostrom na całej ziemi, stając się wyrazistym świadkiem Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii.

 

Obok św. Wojciecha, patrona ładu hierarchicznego, i św. Stanisława, patrona ładu moralnego, obydwu głównych Patronów Polski, błogosławiony Jan Paweł II wyrasta na patrona polskiej wolności, która swój dojrzały wyraz powinna znajdować w naszej jedności i solidarności. Jego orędownictwu powierzamy tę żywotną sprawę.

 

Jan Paweł II powrócił dziś do swoich. Powrócił do nas w sposób niezwykły i głęboki. Symbolizują to jego relikwie, które nieśliśmy w uroczystej procesji i złożyliśmy przy tym ołtarzu. On duchowo jest z nami. Nieśliśmy także jego pastorał - krzyż, na którym się wspierał i który był dla niego drogowskazem w służbie Chrystusowi.

 

W procesji z Wawelu na Skałę nieśliśmy także relikwie św. Stanisława Kazimierczyka, związanego nie tylko z Krakowem, ale także z miejscem, gdzie się znajdujemy. Został on wpisany do katalogu Świętych przez Benedykta XVI w ubiegłym roku, dokładnie 17 października. Witam i pozdrawiam Kanoników Regularnych Laterańskich, współbraci zakonnych nowego Świętego, z ich Wyższymi Przełożonymi.

 

3. Na dzisiejszą uroczystość zaprosiliśmy Kardynała Camilla Ruiniego, wiernego i oddanego współpracownika Ojca Świętego jako Wikariusz dla miasta Rzymu. Księże Kardynale - dziękuję za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii i wygłoszenie słowa Bożego. Dziękujemy szczególnie za rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II na poziomie diecezji rzymskiej.

 

Eminenza, La ringrazio per aver accettato il nostro invito, e particolarmente Le esprimo la nostra gratitudine per aver iniziato e guidato il processo diocesano di beatificazione e canonizzazione di Giovanni Paolo II.

 

Pozdrawiam wszystkich Biskupów przybyłych z innych krajów. Dziękujemy im serdecznie za wspólną z nami modlitwę.

Witam wszystkich Gości z kraju i zagranicy. Dziękuję za obecność pielgrzymom z Ziemi Opoczyńskiej. Szczególne pozdrowienie kieruję do wszystkich mieszkańców podwawelskiego grodu. Kraków z Wawelem ma szczególne zadanie przechowywania pamięci narodowej. Niech nasz nowy Błogosławiony cieszy się na zawsze czcią i wdzięcznością wszystkich mieszkańców. Pozdrawiam Rektorów i Profesorów wyższych uczelni krakowskich oraz przedstawicieli wszystkich instytucji oraz organizacji. Pozdrawiam Wojsko Polskie i służby mundurowe. Pozdrawiam Kapituły, Wyższych Przełożonych zakonnych, Kapłanów, Osoby konsekrowane z ich Przełożonymi. Pozdrawiam Seminarzystów i młodzież. Witam poczty sztandarowe oraz orkiestry. Dziękuję serdecznie Ojcom Paulinom - gospodarzom Skałki.

 

Witam i pozdrawiam wszystkich obecnych. Tworzymy jedną wspólnotę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Niech nas zespoli wspólna modlitwa wokół eucharystycznego stołu. Niech nas zjednoczy święty biskup i męczennik Stanisław oraz święty kapłan Stanisław z Kazimierza. Niech nas zjednoczony wdzięczność wszechmogącemu Bogu za dar błogosławionego Jana Pawła II - za to, że jeszcze bardziej i bliżej towarzyszy Kościołowi powszechnemu na drogach wiary, nadziei i miłości.

Słowo pozdrowienia pragnę zakończyć słowami Ojca Świętego Benedykta XVI z jego homilii wygłoszonej w czasie Mszy świętej beatyfikacyjnej:

Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy, byś nadal umacniał z nieba wiarę Ludu Bożego.

... Dziś, prosimy Cię: Ojcze Święty pobłogosław nam!"

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: