Procesja na Skałkę, Powitanie na początku Mszy św., 11 V 2013


Procesja na Skałkę, 11 V 2013

Powitanie na początku Mszy św.

 

 

1. W Niedzielę Dobrego Pasterza kierujemy nasze spojrzenie na Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Dobrego Pasterza. On zna nas wszystkich. On zna swoje owce po imieniu. On za każdą i każdego z nas oddał życie, abyśmy „mieli życie i mieli je w obfitości” (por. J 10, 10). On sam wypowiedział te słowa.

 

Dziś Kościół Krakowski, w jedności ze wszystkimi naszymi Rodakami, gromadzi się na sprawowanie Eucharystii, aby podziękować za dar, jaki otrzymaliśmy wszyscy w osobie pasterza naszych czasów, a dziś świętego Papieża Jana Pawła II. Z ogromnym wzruszeniem stajemy w miejscu związanym z męczeństwem świętego biskupa Stanisława, aby modlić się jednocześnie do jego kolejnego, a od dwóch tygodni świętego następcy. Zwracamy się tutaj po raz pierwszy do niego pełnym i ostatecznym imieniem: święty Janie Pawle II – módl się za nami! W świętości Jana Pawła II wyraża się cała jego osobowość, jego służba, jego wiara, nadzieja i miłość.

 

W czasie tej Mszy świętej dziękujemy Opatrzności za dwadzieścia lat posługi pasterskiej biskupa i kardynała Karola Wojtyły na naszej ziemi. Jego posługa nie ograniczała się do Kościoła Krakowskiego. Siał słowo Boże i docierał do wielu zakątków naszej Ojczyzny. Od 16 października 1978 roku jego posługa przyjęła uniwersalny charakter. Od tamtego pamiętnego dnia podzieliliśmy się darem jego osoby z całym światem.

 

2. Dzisiaj witam serdecznie i z wdzięcznością Episkopat Polski z jego nowym przewodniczącym, arcybiskupem poznańskim Stanisławem Gądeckim. Równocześnie wyrażam podziękowanie za wieloletnie przewodniczenie Episkopatowi obecnemu wśród nas arcybiskupowi przemyskiemu Józefowi Michalikowi, którego Jan Paweł II szczerze miłował.

 

Stało się zwyczajem od czasów wielkich pasterzy, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły, że na uroczystości patronalne do Gniezna i Krakowa przybywają relikwie naszych świętych. Witam serdecznie kustosza relikwii św. Wojciecha w osobie księdza Prymasa Józefa Kowalczyka, a z nim witam kapitułę gnieźnieńską, która przybyła z relikwiami świętego Męczennika.

 

W dzisiejszej procesji dziękujemy również za wyniesienie w czerwcu ubiegłego roku w Łagiewnikach do chwały ołtarzy wybitnych Polek: Zofii Czeskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Prezentek, i Małgorzaty Łucji Szewczyk, założycielki Sióstr Serafitek.

 

O wygłoszenie dzisiaj słowa Bożego poprosiłem arcybiskupa warszawskiego, kardynała Kazimierza Nycza. Ksiądz kardynał przed laty uczył się w Krakowie, jak być dobrym pasterzem.

 

Z nim witam wszystkich arcybiskupów i biskupów znanych w Krakowie z corocznego udziału w naszych uroczystościach. Wyrażamy im wdzięczność nie tylko za obecność i modlitwę z nami, ale także i przede wszystkim za mądre i odważne służenie wspólnocie Kościoła w naszej Ojczyźnie.

 

Mamy w tym roku wyjątkowego gościa – arcybiskupa Miami na Florydzie Thomasa Wenskiego. Dziękuję mu za przybycie i za przewodzenie naszej procesji na Skałkę i na Wawel. W jego osobie pozdrawiam wszystkich naszych Rodaków żyjących poza granicami Polski. Dzisiaj łączą się z nami duchowo, aby uczcić nowego patrona i opiekuna, tak nam bliskiego świętego Jana Pawła II.

 

Pozdrawiam kapituły, wyższych przełożonych zakonnych, kapłanów, osoby konsekrowane oraz alumnów seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych.

 

3. W tym roku obchodzimy sześćset pięćdziesiątą rocznicę konsekracji trzeciej katedry wawelskiej. Identyczny jubileusz sześciuset pięćdziesięciu lat istnienia obchodzi Uniwersytet Jagielloński. Cieszymy się z ogromnych osiągnięć tej Wszechnicy na terenie Polski i za granicą. Witam i pozdrawiam profesorów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz przedstawicieli wszystkich innych wyższych uczelni.

 

Witam i pozdrawiam Władze Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego.

 

Witam parlamentarzystów. Witam Wojsko Polskie, Policję, Straż Miejską i Straż Pożarną. Witam Bractwo Kurkowe. Pozdrawiam wszystkie delegacje, służby, instytucje, poczty sztandarowe i orkiestry.

 

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Archidiecezji Krakowskiej i z całej Polski, szczególnie liczną reprezentację z Opoczna. Dziękuję za obecność i modlitwę wszystkim wspólnotom, stowarzyszeniom i ruchom kościelnym. Dziękuję Ojcom Paulinom – gospodarzom Skałki.

 

4. Naszą myśl kierujemy ku Ojcu Świętemu Franciszkowi, dziękując mu za dar kanonizacji Jana Pawła II. Wyrażamy również wdzięczność Benedyktowi XVI za przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego swego Poprzednika na Stolicy Piotrowej.

 

Felix Cracovia – szczęśliwy Krakowie, tak bardzo ubogacony nowym świętym! Gaude, mater Polonia – raduj się z nami cała Polsko! Zjednocz się z nami w modlitwie.

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: