Skałka, 30 V 2009, Rozesłanie


Kraków - Skałka, 30. 05. 2009 r.

Rozesłanie

 

 

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16, 15).

Moi drodzy, być uczniem Mistrza z Nazaretu to znaczy być posłanym.To znaczy otrzymać zadanie. To znaczy użyczyć Mu naszych rąk,naszej inteligencji i naszego serca. „Światem" jest wasze środowisko życia, studiów i pracy. A może otwiera się przed wami jeszcze inny świat? „Wszelkim stworzeniem" są ludzie, z którymi krzyżują się wasze drogi. Być może ludzie zagubieni, szukający prawdy i sensu. Szukający Miłości. Trzeba ich zdobyć dla Chrystusa i dla sprawy, dla której On przyszedł na ziemię. Trzeba ich zdobyć dla Miłości, która jest mocniejsza niż śmierć, "która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (JP II, 10 VI 1979, n. 5). Bądźcie światłem, które rozprasza mroki i budzi nadzieję w ludzkich sercach. Bądźcie solą, która chroni od zepsucia i nadaje smak marzeniom współczesnego pokolenia. To jest wasz czas. On się nie powtórzy. Nie traćcie go. To jest wasza chwila. Wykorzystajcie ją. Wzywa was i posyła Jezus Chrystus. Wzywa was i posyła Kościół. Jan Paweł II powtórzyłby dzisiaj: „Wy jesteście moją nadzieją". „Idźcie więc na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!"

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: