Słowo na Inaugurację Obchodów Jubileuszowych w Katedrze św. Stanisława B.M. i św. Wacława na Wawelu, 27 III 2014


Słowo na Inaugurację Obchodów Jubileuszowych w Katedrze św. Stanisława B.M. i św. Wacława na Wawelu

Kraków, 27 marca 2014

 

Drogi Księże Kardynale Legacie Papieża Franciszka,

Dostojni uczestnicy Uroczystości 650 (sześćset pięćdziesięciolecia) Trzeciej Katedry Wawelskiej.

 

1. Przystępujemy do świętowania jubileuszu katedry uroczystą sesją urządzoną w jej murach, in situ, w wigilię jej konsekracji.

Na ołtarzu wielkim naszej katedry zostały intronizowane relikwie św. Stanisława B. M., św. Jadwigi królowej i bł. Jana Pawła II. Katedra jest ich sanktuarium. Umieszczone zostały obok krzyża złożonego z koron książęcych Bolesława Wstydliwego i św. Kingi. Wobec nich wysłuchaliśmy hymnu „Gaude Mater”, śpiewanego św. Stanisławowi, bo to jego hymn, ale także śpiewanego w wielkie uroczystości.

 

Tytułem do radości jest jubileusz 650-lecia konsekracji obecnej, gotyckiej katedry na Wawelu. Została poświęcona Bogu w czwartek po Wielkanocy 1364 roku. Wielkanoc w 1364 r. wypadła 24 marca. Czwartek po Wielkanocy to 28 marca. Katedra została konsekrowana w oktawie Wielkanocy. Radości Paschy towarzyszyła radość z oddania Bogu na własność królewskiego kościoła stołecznego miasta Krakowa.

 

2. Na początku serdecznie witam wszystkich przybyłych. W szczególny sposób witam ks. kardynała Stanisława Ryłkę, legata papieskiego na tę uroczystość. Ojcu świętemu Franciszkowi dziękuję za przyjęcie zaproszenia, a także za to, że wyznaczył swojego legata w osobie tak bardzo nam drogiego i zasłużonego Ks. Kardynała, który nie przestaje być kapłanem Archidiecezji Krakowskiej. Ojcu świętemu Franciszkowi dziękuję za list papieski i dar jubileuszowy w postaci odpustów. Księdza Kardynała Legata proszę o przekazanie Ojcu św. pozdrowień i zapewnień o modlitwie przy grobie św. Stanisława i św. Jadwigi królowej, w intencji Jego pontyfikatu i w intencji Kościoła.

 

Witam i pozdrawiam księży arcybiskupów i biskupów. Duchowo jest z nami ks. kard. Franciszek. Witam Pana Ministra, posłów i senatorów, władze miasta i województwa. Cieszę się z obecności każdego z obecnych. Pozdrawiam Kapituły Katedralne i Kolegiackie, solidarne z jedną z najstarszych kapituł w Polsce – Kapitułą Wawelską.

 

3. Dokładnie za miesiąc Ojciec św. Franciszek dokona aktu kanonizacji dwu papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Obydwaj związani są z naszą katedrą. Jan XXIII jako ks. Angelo Roncalli 17 września 1912.r. odprawił mszę św. przy krzyżu św. królowej Jadwigi. Przypomniał to biskupom polskim przybyłym na Sobór Watykański II we wrześniu 1962 r., w 50 rocznicę. Pośród nich był bp Karol Wojtyła.

 

Z kolei 50 lat temu 8 marca 1964 r. biskup Karol Wojtyła odbył swój ingres do katedry jako arcybiskup metropolita krakowski. Jego związek z katedrą sięga czasu, gdy był gimnazjalistą. Potem pogłębiał się. Dlatego jego stosunek do katedry był tak emocjonalny. Przemówienie ingresowe rozpoczął od słów: „Zdajemy sobie wszyscy dobrze sprawę, że wejść do tej katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku; bo zawiera się w niej – jak w mało której katedrze świata – ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość; przemawia zespołem imion i nazwisk. Wszystkie te imiona znaczą i wyznaczają, znaczy każde dla siebie, a wszystkie razem wyznaczają olbrzymią, tysiącletnią drogę naszych dziejów. I dlatego człowiek, który wchodzi do tej katedry, nawet jako przygodny pielgrzym, musi zatrzymać się przed tą wielkością”. Dla kard. Wojtyły, czego później dał wiele dowodów, katedra wawelska była szczególnym przybytkiem Boga z ludźmi, polskim Betlejem, wieczernikiem naszych dziejów, sanktuarium narodu.

 

50 lat od ingresu arcybiskupa Karola Wojtyły do tej katedry przygotowujemy się do jego kanonizacji. Jubileusz katedry związał się i z jego ingresem i jego kanonizacją.

 

Gdy w 1964 r. obejmował katedrę, przypadł jubileusz 600-lecia utworzenia Uniwersytetu kazimierzowskiego. Jubileusz katedry o nieco ponad miesiąc uprzedza jubileusz 650-lecia Uniwersytetu. Tu spoczywa jego założyciel król Kazimierz Wielki. Tu spoczywają także odnowiciele Uniwersytetu św. Jadwiga królowa i król Władysław Jagiełło.

 

Wspominając to ważne wydarzenie otwieram uroczystą sesję.

 

Rozpocznie ją odczytanie bulli papieskiej i wystąpienia zaproszonych gości. W drugiej zaś części wykłady znakomitych prelegentów pana prof. Jerzego Wyrozumskiego i bpa prof. Grzegorza Rysia.

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: