Słowo powitania Metropolity Krakowskiego - rozpoczęcie Forum Ewangelizacyjnego (CCC), Nowa Huta-Mogiła, 14 XI 2013


 

Słowo powitania Metropolity Krakowskiego

- rozpoczęcie Forum Ewangelizacyjnego (CCC)

Nowa Huta-Mogiła – 14 listopada 2013 r.

 

Drodzy Bracia i Siostry,

 

Myślę, że nie możemy rozpocząć tego spotkania inaczej, jak przywołując słowa wypowiedziane niemal 35 lat temu w Nowej Hucie – Mogile, przy klasztorze OO. Cystersów przez Jana Pawła II. Słowa, w których po raz pierwszy z ust Następcy św. Piotra padło sformułowanie „NOWA EWANGELIZACJA”. Właśnie te słowa zdecydowały o tym, że nasze forum odbywa się w tym miejscu. Oto one: „Wspólnie pielgrzymujemy do krzyża Pańskiego, od niego bowiem rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas Łaski – czas Zbawienia. Poprzez krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umiłował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą tej Ofiary, jaką dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (por. J 3, 16). I chociaż zmieniają się czasy,…, chociaż żyjemy w epoce zawrotnego rozwoju wiedzy o świecie materialnym i takiego też rozwoju techniki, ta podstawowa prawda o życiu ducha ludzkiego, która wyraża się poprzez krzyż, nie odchodzi w przeszłość, nie dezaktualizuje się, nie staje się wczorajsza…

 

Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że dotarła już Dobra Nowina o zbawieniu człowieka przez Miłość. Tam, gdzie stawia się krzyż, powstaje znak, że rozpoczyna się ewangelizacja… Z tą myślą postawiono też ów pierwszy krzyż w podkrakowskiej Mogile – w pobliżu Starej Huty. Kiedy postawiono opodal tego miejsca nowy, drewniany krzyż, było to już w okresie millenium. Otrzymaliśmy znak, że na progu nowego tysiąclecia – w te czasy i w te warunki wchodzi na nowo Ewangelia. Że rozpoczęła się NOWA EWANGELIZACJA, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza. Krzyż trwa, choć zmienia się świat” (9 czerwca 1979 r.).

 

Wszyscy czujemy, że to tekst prawdziwie prorocki; niczego nie stracił na aktualności – wręcz przeciwnie: objawia swą aktualność z coraz większą mocą. Dziś potrzeba NOWEJ EWANGELIZACJI jest jeszcze pilniejsza niż wtedy (wtedy – w Polsce zmagającej się z komunizmem – trzeba było papieskiej przenikliwości, by o niej mówić); dziś tempo przemian, o których mówił wtedy Papież, jest jeszcze większe – a człowiek, pozostający w ich wirze – jeszcze bardziej zagubiony.

 

Ale odpowiedź jest ciągle ta sama. I ciągle nowa jednocześnie – żyjąca, odnawiająca się każdego poranka – również dziś! Tą odpowiedzią jest KRZYŻ naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa. On też – KRZYŻ – jest syntezą Ewangelii, którą – jako Kościół (jako całe Ciało Chrystusa) – mamy zanieść całemu światu.

 

Jako Pasterz Krakowskiego Kościoła – i jako Wasz Brat w Chrystusie – witam serdecznie wszystkich, którzy zdecydowali się najbliższe trzy dni spędzić tutaj razem: na refleksji, na modlitwie i na doświadczeniu braterskiej wspólnoty – w duchu uczniostwa i w Duchu posłania – w Duchu Świętym. Cieszę się obecnością wszystkich, i każdego z osobna – szczególnie naszych braci i sióstr, z którymi łączy nas wspólny chrzest, choć nie dane nam jest jeszcze przeżywać pełnej wspólnoty eklezjalnej. Witam wszystkich, którzy przybyli (i jeszcze przybędą) – niejednokrotnie z bardzo daleka: ze Stanów Zjednoczonych, z Meksyku, z Wielkiej Brytanii, z Austrii, ze Szwecji, z Włoch, i z różnych stron Polski. Pan Bóg niech błogosławi naszej wymianie myśli, modlitwie – niech nam pobłogosławi doświadczeniem jedności w Uwielbieniu Jego samego i – w tym stopniu, w jakim tylko jest to możliwe – jedności w posłaniu do świata. Jedności w EWANGELIZACJI.

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: