Stulecie urodzin śp. Jerzego Turowicza, 10 XII 2012


1. Zgromadziliśmy się na Eucharystii, aby dziękować Bogu za życie śp. Jerzego Turowicza, które rozpoczęło się w królewskim Krakowie przed stu laty.

 

Odszedł od nas, ale zapisał się w naszej pamięci jako człowiek głębokiej wiary, ceniony publicysta i odważny redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”. Dał temu świadectwo Ojciec święty Jan Paweł II, który w telegramie przesłanym na uroczystości pogrzebowe śp. Jerzego Turowicza napisał: „W trudnych czasach, kiedy Kościół w Polsce był ograniczany przez totalitarny system, «Tygodnik» był jedynym głosem katolików świeckich. Dzięki zdecydowanej postawie swego Redaktora Naczelnego zachował wtedy jednoznaczną linię, którą wyznaczała troska o Kościół, o krzewienie chrześcijańskiej kultury i kształtowanie duchowej wrażliwości ludzi” (30.01.1999).

 

2. Moi Drodzy, życie śp. Jerzego Turowicza wciąż owocuje i jest dla wielu punktem odniesienia. Dziś dziękujemy Bogu za jego wielki wkład w odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego po drugiej wojnie światowej. Za stworzenie środowiska ludzi, którzy w niełatwych latach poświęcili swoje zdolności służbie Ojczyzny, a także służbie Kościołowi stając się jego świadomymi i aktywnymi członkami. Ta twórcza i solidarna współpraca i dziś jest potrzebna.

 

Nie możemy żyć tylko przeszłością, rozdrapywaniem ran i wypominaniem błędów i zaniedbań, ale winniśmy budować przyszłość w oparciu o wzajemne zaufanie, za przykładem wielkiego redaktora naczelnego śp. Jerzego Turowicza, którego setną rocznicę urodzin w tym kościele, jemu bliskim, obchodzimy. Niech kilkudniowe świętowanie tej rocznicy przyczyni się do odbudowania wzajemnego zaufania – dla wspólnego dobra wszystkich Polaków i Kościoła w naszej Ojczyźnie, a Zmarłemu śp. Jerzemu da pełnię życia w szczęśliwości wiecznej.

 

Prośmy o miłosierdzie dla niego i dla nas tu zgromadzonych.

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: