Święto Niepodległości Polski, Katedra Wawelska- wprowadzenie 11 XI 2010


Wprowadzenie

 

1. W dniu dzisiejszym powracamy myślą do pamiętnego 11 listopada 1918 roku. Po stu dwudziestu trzech latach zaborów, po długim okresie zniewolenia, ale również modlitw, marzeń i walk o suwerenność Polski, otrzymaliśmy ponownie szansę życia w wolnym kraju. Bóg, który jest Panem ludzkich dziejów, spojrzał na swój lud. Przywrócił na naszej podzielonej ziemi pokój oraz elementarną sprawiedliwość. „Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych" (Łk 1, 51-52).

 

U początków naszej suwerenności i niepodległości był niewątpliwie wódz narodu - Marszałek Józef Piłsudski, który w tej Katedrze doznaje szczególnej czci i szacunku.

 

Wiemy, że ta odzyskana wolność była stale zagrożona, zarówno z zewnątrz, jak od wewnątrz. Tak też było w latach osiemdziesiątych, kiedy robotnicy upomnieli się o swoje prawa, na co władza odpowiedziała wprowadzeniem stanu wojennego. W tych dramatycznych chwilach naszym oparciem był Ojciec Święty Jan Paweł II, który z całą mocą głosił prawo osoby ludzkiej i narodów do wolności.


2. Dziś pragniemy podziękować wszechmogącemu Bogu za dar suwerenności i wolności; pragniemy podziękować za to, że możemy wdzięcznym sercem śpiewać: „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie".

 

Dar wolności jest darem trudnym i zobowiązującym. Domaga się naszej ofiarnej współpracy. Domaga się czuwania oraz stałej troski, by nasze wspólne dobro, jakim jest Polska, pomimo wszystkich zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych umacniało się i służyło zawsze sprawie człowieka i Narodu. Dlatego dzisiaj, dziękując za przeszłość, prosimy Pana dziejów o Jego szczególne błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, o jej szczęśliwą teraźniejszość i przyszłość.


3. Witam wszystkich uczestników tej dziękczynnej Mszy świętej. Witam przedstawicieli Miasta Krakowa z Panem Prezydentem, władz samorządowych z Panem Marszałkiem i władz regionalnych z Panem Wojewodą. Witam posłów i senatorów. Witam przedstawicieli Wojska Polskiego, Policji, wszystkich służb mundurowych. Witam Bractwo Kurkowe, kombatantów, przedstawicieli „Solidarności" oraz harcerzy. Witam braci Kapłanów i osoby konsekrowane. Witam was wszystkich - Siostry i Bracia w wierze w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana.

 

4. Modlimy się dziś w Katedrze Wawelskiej, która jest stróżem pamięci narodowej, wciąż żywej. Jest z nami święty Biskup i Męczennik Stanisław, patron ładu moralnego na polskiej ziemi. Jest z nami święta Królowa Jadwiga. Są z nami wszyscy krakowscy Święci i Błogosławieni. Są wodzowie i bohaterowie, są męczennicy z Katynia i Sybiru. Są ofiary tragedii smoleńskiej.

Niech z tego sanktuarium narodowego wznosi się do niebios dziękczynna i błagalna modlitwa. Aby była ona miła Bogu, przeprośmy Go najpierw za wszystkie nasze zaniedbania, niewierności i grzechy.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: