Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza, 17 XII 2013


Poświęcenie zmodernizowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych, zakupionego sprzętu i aparatury medycznej.

 

 

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo

 

Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za zaproszenie do udziału w doniosłym dla szpitala wydarzeniu i za słowa powitania. Ja także z szacunkiem pozdrawiam Panią Dyrektor, Pana Prezydenta, cały personel medyczny i wszystkich pracowników tego szpitala.

 

1. Dziś zgromadziły nas tutaj dwie szczególne okoliczności. Pierwszą z nich jest oddanie do użytku zmodernizowanego Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz zakupionego sprzętu i aparatury medycznej. To wydarzenie jest źródłem radości dla nas wszystkich. Dziękujemy i gratulujemy Pani Dyrektor, która nie ustaje w swoich wysiłkach, by ten szpital był na poziomie europejskim, korzystając z najnowszych osiągnięć medycyny światowej. 

 

Wyrażam wdzięczność Panu Prezydentowi, który podziela troskę Pani Dyrektor i wspiera – także finansowo – SWÓJ szpital. Swój – wszak jest to Szpital MIEJSKI.

 

Pragnę serdecznie podziękować lekarzom, pomocniczemu personelowi medycznemu i wszystkim pracownikom za troskę o zdrowie przybywających tu chorych. Zwracają się oni do was z prośbą o pomoc, z zaufaniem do waszego profesjonalizmu, i nie zawodzą się.

 

Dziękuję Pani Dyrektor za wielką życzliwość, która zawsze znajduje miejsce dla chorego księdza czy zakonnicy. 

W programie dzisiejszego spotkania jest także poświęcenie zmodernizowanego Oddziału i aparatury medycznej. Poświęcenie to prośba zanoszona do Boga w imieniu Kościoła, by swoją ojcowską opieką otoczył ludzi i te miejsca. 

 

2.  Drugą ze wspomnianych szczególnych okoliczności dzisiejszego spotkania jest zbliżająca się uroczystość Bożego Narodzenia. To najdonioślejsze w dziejach ludzkości wydarzenie w pewien sposób wpisuje się w waszą posługę człowiekowi choremu. Narodzenie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, jest bowiem wielkim pochyleniem się Boga nad człowiekiem cierpiącym, dotkniętym chorobą grzechu pierworodnego i jego skutkami. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest polski zwyczaj dzielenia się chlebem, białym opłatkiem. Przez ten gest wyrażamy nasze pełne miłości otwarcie się na drugiego człowieka, podobnie jak uczynił to Bóg w swoim Synu, narodzonym w Betlejem.

 

Jako lekarze w szczególny sposób otwieracie się na człowieka chorego, by ratować jego życie, nieść mu ulgę w cierpieniu. W czasie rekolekcji dla lekarzy (11 IV 1958) ks. Karol Wojtyła powiedział, że „byłoby ideałem: połączyć służbę życiu fizycznemu ze służbą życiu duchowemu”. 

 

Szanowni Państwo, dzieląc się z Wami bożonarodzeniowym opłatkiem, z całego serca życzę Wam, by (jak śpiewamy w kolędzie) Boże Dziecię podniosło swoją rękę i błogosławiło Wam i waszym bliskim. Niech radość z narodzin naszego Zbawiciela zagości w waszych sercach i niech w nich trwa w całym nowym roku 2014. Szczęść Boże!     

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: