Uroczystość Objawienia Pańskiego - Wawel - 6 I 2011Życzenia

 

Drodzy Bracia i Siostry!

 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego przyszliśmy do Katedry Wawelskiej, aby na wzór Mędrców ze Wschodu złożyć hołd Bogu narodzonemu w Betlejem. Przyszliśmy z wielką radością i wdzięcznością, że po pięćdziesięciu latach możemy uroczyście i bez przeszkód przeżywać to wielkie wydarzenie liturgiczne. Jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do przywrócenia 6 stycznia jako dnia wolnego od pracy. Archidiecezja również przyczyniła się do tych starań wysyłając do parlamentarzystów ponad 100 tys. petycji.

 

Ks. kard. Franciszkowi, który dziś świętuje 32 rocznicę swojej konsekracji biskupiej, dziękujemy za to, że co roku jest razem z nami na tej uroczystości. Dziękujemy mu za jego czynną obecność w Archidiecezji krakowskiej, za posługę biskupią w wielu parafiach. Życzymy, aby dobry Bóg błogosławił mu i obdarowywał potrzebnymi łaskami na każdy dzień oraz dobrym zdrowiem na długie lata.

Wierni tradycji, którą w Krakowie zapoczątkował kard. Karol Wojtyła - Jan Paweł II, modlimy się dziś wspólnie i składamy sobie życzenia. Razem z Biskupami pragnę podziękować wszystkim księżom diecezjalnym i zakonnym pracującym w Archidiecezji. Stanowimy jedno prezbiterium, jedną wspólnotę uczniów Chrystusa, wspierającą się wzajemnie, będącą znakiem obecności Kościoła we współczesnym świecie.

 

Drogim Siostrom zakonnym dziękuję za ich zaangażowanie we wszystkie inicjatywy i prace duszpasterskie Archidiecezji. Życzę, by miłosierny Bóg obdarzał potrzebnymi łaskami, szczególnie darem dobrych i licznych powołań.

Naszemu Seminarium Duchownemu, które jest wspólnotą alumnów dwóch diecezji: krakowskiej i bielsko-żywieckiej - życzę, aby nigdy nie zabrakło ludzi, gotowych odważnie pójść za Chrystusem.

 

Składając życzenia myślimy dziś również o wszystkich chorych i cierpiących oraz ludziach w podeszłym wieku. Życzymy im, by Pan ich umacniał i aby oni ze swej strony ubogacali nas darem swojego cierpienia i mądrości.

Środowisku akademickiemu Krakowa, Profesorom i studentom, tak licznie reprezentowanym w naszym mieście, życzymy, aby zaangażowali się w tworzenie kultury opartej na prawdzie i miłości. Niech w ten sposób przyczyniają się do budowania środowiska sprzyjającego promocji naszego miasta i Ojczyzny.

 

Ogromną rolę w życiu społecznym spełniają samorządy i ludzie zaangażowani w politykę. Życzymy im, aby z pomocą Bożą z odwagą podejmowali odpowiedzialność za rozwój naszego regionu oraz za godziwy poziom życia jego mieszkańców.

Po Mszy świętej wyruszy z tej królewskiej Katedry Orszak Trzech Króli. Jest to pewna nowość, którą przyjmujemy z wielką życzliwością, zwłaszcza że nawiązuje ona do tradycji pielęgnowanej w naszej kulturze. Wspólnie z Orszakiem podążymy do Bazyliki Mariackiej, by za przykładem biblijnych Mędrców oddać pokłon Chrystusowi, który jest światłością świata i Odkupicielem człowieka.

Ufamy, że w tym roku spełni się nasze gorące pragnienie, którym jest wyniesienie do chwały ołtarzy Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Na tę doniosłą chwilę nasza Archidiecezja i Polska przygotowuje się od kilku lat. Niech to przygotowanie umacnia się i pogłębia także przez lekturę i medytację adhortacji Ojca Świętego Benedykta XVI Verbum Domini - dokumentu O Słowie Bożym w Życiu i Misji Kościoła.

 

Niech Chrystus, którego objawienie się narodom pogańskim dzisiaj świętujemy, pomaga nam w budowaniu komunii z Bogiem i z ludźmi.

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: