VII Edycja Dni Jana Pawła II Aula Collegium Novum UJ, 7 XI 2012


VII Edycja Dni Jana Pawła II
Aula Collegium Novum UJ, 7 XI 2012
Słowo wstępne


Szanowni Państwo!

1. Kolejna, VII z kolei Edycja Dni Jana Pawła II w Krakowie, świadczy o dobrej intuicji i trafnej decyzji Kolegium Rektorów Szkół Wyższych podwawelskiego grodu. W 2006 roku, a więc już rok po śmierci Papieża, postanowili stworzyć forum umożliwiające refleksję nad jego dziedzictwem – nad jego życiem, myślą i czynem.
Od dnia wyboru na stolicę św. Piotra, kardynał krakowski stał się pasterzem Kościoła powszechnego. W pewnym sensie stał się również obywatelem całego świata.  Chrześcijanie wszystkich kontynentów, kultur, tradycji i narodów mieli prawo znajdować w nim nauczyciela i przewodnika na drogach wiary. Wiemy, że spełnił te oczekiwania i nadzieje. Co więcej, długi i owocny pontyfikat Papieża, który przybył do Rzymu „z dalekiego kraju”, obecny jest nadal w świadomości Kościoła. Przekonaliśmy się o tym jednoznacznie podczas zakończonego dziesięć dni temu w Watykanie Synodu Biskupów, poświęconego „nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej”.
   
2. Jan Paweł II miał otwarty umysł i gorące serce. To zadecydowało o jakości jego papieskiej posługi. Wiemy, że podstawową formację – intelektualną, ludzką i pasterską – otrzymał w Krakowie. Wielokrotnie sam to potwierdzał. Jego tożsamość, rodząca się na naszej ziemi, w kręgu polskiej kultury i polskich dziejów, pozwalała mu otwierać się na wszystkie inne kultury, języki i tradycje. To był fundament jego głębokiej postawy dialogu – wsłuchiwania się w głos człowieka, środowisk, społeczności oraz dzielenia się osobistą myślą i prawdą.

 

Jan Paweł II wsłuchiwał się w głos Kościoła i świata. Starał się w nim rozeznawać obecność Boga i Jego woli. Sam dzielił się swoim doświadczeniem i myślą, swoim rozumieniem prawdy.  Odbył ponad sto międzynarodowych podróży apostolskich. Regularnie przyjmował biskupów w Watykanie i zwoływał ich Synody. Spotykał się z przywódcami narodów oraz innych Kościołów i wspólnot kościelnych oraz z duchowymi przywódcami religii niechrześcijańskich. Może najbardziej czytelnym symbolem postawy dialogu Jana Pawła II stał się Światowy Dzień Modlitwy o Pokój w Asyżu, 27 października 1986 roku. 
   
3. Przewodnim hasłem tegorocznych Dni Jana Pawła II w Krakowie i Małopolsce jest słowo DIALOG. Wyjątkowo współbrzmi ono z duchową i intelektualną postawą błogosławionego Papieża. Również dzięki niemu zrozumieliśmy lepiej, że dialog jest jednym z imion ewangelizacji współczesnego świata. Ewangelii nie można narzucać. Ewangelię można proponować, a – jeszcze lepiej – o Ewangelii należy świadczyć, wsłuchując się pilnie w głos świata, w jego radości i smutki, w jego lęki i nadzieje. Tego nas uczył Jan Paweł II.

 

W imieniu Kościoła krakowskiego witam i pozdrawiam wszystkich uczestników Międzynarodowego Sympozjum Naukowego „Wokół koncepcji dialogu Jana Pawła II”. Chciałbym szczególnie powitać Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolitę Lwowskiego. Obydwaj mogliśmy być bliskimi świadkami życia i służby Papieża dialogu.

 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wyższym uczelniom Krakowa i Małopolski, które włączyły się w organizacje Dni. W tym roku ich głównym organizatorem jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Dziękuję Rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiemu za użyczenie tej wspaniałej auli Collegium Novum. Pan Rektor już u początków swojego urzędowania zapewnił nas, że pragnie służyć wszystkim inicjatywom na rzecz dalszego budowania kultury w naszej Ojczyźnie.

 

Życzę uczestnikom Sympozjum owocnych obrad i refleksji oraz duchowego ubogacenia myślą i postawą błogosławionego Jana Pawła II.

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: