Wawel- Królowej Polski- 3 V 2010Szanowni Państwo,

 

Bracia i Siostry,

 

1. Dzisiejsza uroczystość Matki Królowej Polski zgromadziła nas w królewskiej katedrze na Wawelu, która jest czcigodnym sanktuarium i wiernym świadkiem naszej religijnej i narodowej tożsamości.

 

Trzeci maja nawiązuje do ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych w katedrze lwowskiej w czasach potopu szwedzkiego 1 kwietnia 1656 roku. W sytuacji zagrożenia państwa polskiego, król uroczyście ogłosił Matkę Bożą „patronką i Królową" Rzeczypospolitej obojga narodów oddając w Jej opiekę wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.

 

2. Dzień dzisiejszy wiąże się jeszcze z ogłoszeniem Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie demokratycznej ustawy, która dawała równe prawa wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej.

 

Uroczystość dzisiejszą odczytujemy w kontekście historycznym, w kontekście dziejów naszej Ojczyzny. Święto Królowej Polski niesie w sobie wielki ładunek emocjonalny. Dzieje Kościoła, który zrodził się z przebitego boku Chrystusa od kilku stuleci splatają się z historią naszej Ojczyzny. Nie da się tych dwóch wątków oddzielić. Początek chrześcijaństwa na ziemiach polskich jest początkiem naszej państwowości, początkiem dziejów narodu, naszej tożsamości, naszej dumy narodowej.

 

3. Pragnę pozdrowić wszystkich uczestników tej podniosłej uroczystości. Wasza obecność w tym narodowym sanktuarium jest wymownym świadectwem, że także wy podejmujecie podobną służbę. Różnicuje się ona co do rangi i zakresu, ale przecież ma jeden wspólny cel: dobro Ojczyzny, dobro wszystkich i każdego z nas.

 

Ze słowem pozdrowienia zwracam się do Pana Prezydenta Krakowa i jego Współpracowników. Pozdrawiam Pana Przewodniczącego Rady Miasta wraz z Radnymi. Pozdrawiam Pana Wojewodę i Pana Marszałka. Witam Parlamentarzystów. Witam odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i spokój w naszym mieście, przedstawicieli wojska i policji, kombatantów. Pozdrawiam ludzi nauki i kultury, Bractwo Kurkowe i licznie zgromadzonych harcerzy.

 

Pragnę wyrazić wdzięczność także za to, że w poczuciu patriotycznego obowiązku zgromadziliście się na Eucharystii, aby dziękować Bogu za wolność, zarówno za tę odzyskaną po latach rozbiorów, jak i tę, którą cieszymy się od ponad dwudziestu lat.

Chcemy również prosić o wielki dar jedności i o błogosławieństwo Boże dla wszystkich zmagań i poświęceń w trosce o dobro wspólne.

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam.

 

Przeprośmy Boga ...

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: