Wielka Sobota Wigilia Paschalna - 11.04.09


Wigilia Paschalna, 11. 04. 2009 r.


Życzenia wielkanocne


Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

 

Drodzy bracia i siostry!

Stary „Zygmunt" obwieścił na nowo tę radosną nowinę Krakowowi i całej Archidiecezji. Obwieścił ją także całej naszej Ojczyźnie, ponieważ ten dzwon ogłasza wszystkie sprawy wielkie dla Polski i dla Polaków na całym świecie.

Chrystus zmartwychwstał, a z Nim i my zmartwychwstaniemy! Od blisko dwóch tysiącleci tą nadzieją żyje Kościół i wszyscy uczniowie Chrystusa. Całe stworzenie, które na nowo budzi się do życia, raduje się razem z nami, gdyż i ono w jakiś sposób uczestniczy w Jezusowym dziele odkupienia. Dziś nawiedziliśmy pusty grób i spotkaliśmy Chrystusa zmartwychwstałego, z którym przeszliśmy w uroczystej procesji rezurekcyjnej śpiewając: „Wesoły nam dzień dziś nastał".

Z całego serca życzę, aby radość ze zmartwychwstania Pańskiego stale wam towarzyszyła. Idąc za Chrystusem, nie lękajmy się przeciwności! Nie lękajmy się kryzysów! On zwyciężył śmierć i grzech, który jest źródłem i korzeniem wszelkiego zła! On pomoże nam pokonać nasze słabości!

 

Zmartwychwstały Chrystus niech napełnia nasze rodziny radością i odwagą do przyjmowania nowego życia. Niech umacnia małżonków we wzajemnej miłości, wierności, cierpliwości i gotowości przebaczania. Rodzicom niech daje cierpliwość w wychowaniu dzieci.

Dzieciom i młodzieży życzę, by przez swoją wierność zmartwychwstałemu Panu i Jego Ewangelii, byli radością rodziców i nadzieją narodu, że odważnie i odpowiedzialnie będą podejmować troskę o wspólne dobro.

Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia nasze wspólnoty parafialne, aby przez gorliwe uczestnictwo w Eucharystii i świętych sakramentach dawały świadectwo o paschalnej mocy miłości, której są źródłem.

To życzenie kieruję także do tych, którzy przez przyjęty dzisiaj chrzest stali się uczniami Chrystusa i członkami Jego Kościoła.

Radością zmartwychwstania dzielę się z kapłanami i duchowieństwem Archidiecezji Krakowskiej: z księżmi Biskupami Pomocniczymi i z Kapitułą Metropolitalną, z Przełożonymi i Alumnami Wyższego Seminarium Duchownego, z Siostrami Zakonnymi, z Ojcami i Braćmi reprezentującymi zakony Krakowa. Niech przez wierność powołaniu spełnia się w naszym życiu i posłudze życzenie Chrystusa Zmartwychwstałego: „Pokój wam!"

 

Blask Chrystusa Zmartwychwstałego niech jaśnieje w królewskim Krakowie. Niech tego blasku nie przysłaniają zachowania i wydarzenia niegodne tego miasta Świętych i Sługi Bożego Jana Pawła II. Władzom naszego grodu życzę odwagi i siły do podejmowania decyzji służących dobru mieszkańców i wszystkich, którzy tu przybywają.

Studentom Krakowa, profesorom i pracownikom naukowym wyższych uczelni z Uniwersytetem Jagiellońskim na czele życzę, by mogli poszukiwać prawdy w wolności i miłości.

 

Naszej Ojczyźnie życzę, by wolność polityczna sprzymierzyła się z wolnością paschalną; z tą wolnością, do której wyzwolił nas Chrystus! Niech w Ojczyźnie naszej nikt nikogo nie krzywdzi ani nie wykorzystuje! Naszym najwyższym prawem niech będzie Chrystusowe prawo miłości, a nie prawo odwetu i nieustannych sporów.

W tym roku w Kościele krakowskim z wdzięcznością będziemy przeżywać 30-lecie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Niech ta rocznica nie będzie tylko wspomnieniem, lecz wielkim przebudzeniem tych sił, które drzemią w narodzie, a które zbudził Ojciec Święty udzielając nam „bierzmowania dziejów" na Krakowskich Błoniach 10 czerwca 1979 r. Niech nikogo nie zabraknie na rocznicowych uroczystościach i niech każdy z nas wniesie swoją cząstkę w ich godny obchód.

Bracia i Siostry! Otwórzmy nasze serca na dary Chrystusa Zmartwychwstałego! Dzielmy się pokojem, radością i miłością z naszymi bliskimi w domu i w pracy.

 

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

 

powrót

Msze święte

Wyszukiwarka tymczasowo nieaktywna


Partnerzy:
Mecenas: